Foto: Vilhelm Stokstad/TT

Kraftig minskning av ekoskörd

Telegram från TT / Omni
26 juni 2019, 10.03

Den ekologiskt odlade spannmålsskörden minskade med 38 procent under 2018 jämfört med året före. Totalt har skörden i fjol beräknats till 241 200 ton, enligt färska siffror från Statistiska centralbyrån (SCB).

Förra sommarens torka är den främsta anledningen till utvecklingen, med missväxt och låga skördenivåer. Stora arealer skördades som grovfoder i stället för att tröskas. Även insektsangrepp har bidragit till minskningen.

När det gäller ekologiskt odlade åkerbönor minskade skörden med drygt 60 procent, den lägsta hektarskörden på 15 år. Och skörden av ekologiskt odlad höstraps minskade med 45 procent jämfört med 2017.

Matpotatisskörden låg dock i linje med 2017 års nivå. Totalskörden för ekologisk potatis blev 35 200 ton. Av den totala potatisskörden kunde åtta procent säljas med ekologisk märkning under förra året.