Krisavtal i vården i jul

Läget i både sjukvården och äldreomsorgen är mycket allvarligt inför julen. I Västra Götaland, Stockholm och Gävleborg införs krislägesavtal, som sätter arbetstidsregler ur spel för vårdpersonalen.

Telegram från TT / Omni
23 dec 2020, 17.14

Jeanette Hedberg, biträdande förhandlingschef på Sveriges kommuner och regioner (SKR) beskriver läget i regionerna och kommunerna som mycket ansträngt. Belastningen är väldigt hög, många är sjuka och personalen jobbar så mycket det bara går.

Fler kommuner och regioner kan följa efter Västra Götaland, Stockholm och Gävleborg.

– Det är ett allvarligt läge. Jag vill å kommuner och regioners vägnar vädja om vikten av att allmänheten följer råden.

Nu eller aldrig

Sineva Ribeiro, ordförande för Vårdförbundet, tycker att det är dags för krislägesavtal i hela landet, inte bara i de tre regionerna.

– Om vi inte ska aktivera krislägesavtalet nu, då vet jag inte när det skulle kunna användas, säger hon.

Visst är avtalet tufft för personalen att jobba under, men så har de vårdanställda det redan nu, tycker hon.

– Det enda är att de inte får extra betalt.

Vårdförbundet har aldrig förhandlat så mycket som nu om olika tvister, där arbetsgivarna försöker tänja gränserna för att få ut mer av personalen, berättar hon.

– Ett exempel är en arbetsgivare som krävde att personal ska ha beredskap två timmar innan och två timmar efter varje arbetspass. Så får man inte göra.

Semestrar dras in

Sineva Ribeiro beskriver också läget som mycket skört och allvarligt, med hög belastning, sjukfrånvaro och utmattad personal. Nästan överallt har sjuksköterskornas beviljade semestrar dragits in, berättar hon.

– Jag får rapporter från Skåne, Västra Götaland, Stockholm, Örebro, Uppsala, Västerbotten och Norrbotten.

Hon tycker att det är viktigt att avtalet aktiveras i hela landet, så att personalen kan flyttas runt och hjälpas åt.

– Erfarenheterna av krislägesavtalet som gällde inom intensivvården i Stockholm i våras innebar att personalen där blev helt utsliten, för det gällde bara där. Det gynnar ingen, säger Sineva Ribeiro.

Värre än i våras

Tobias Baudin, ordförande för Kommunal som organiserar bland andra undersköterskor och vårdbiträden, tycker också att de vårdanställda ska ha rejält betalt för att de sliter så tungt nu. Men han är orolig för krislägesavtalet. Det blir enormt tufft för en redan sliten vårdpersonal.

– Då åsidosätts delar av lagen. Jag har pratat med medlemmar som jobbade under det i våras, det var enormt tufft.

Många har inte kunnat ta semester under sommaren, och hade hoppats på julledigheten. Nu blir det inget av den heller för många. Han beskriver läget nu som värre än i våras.

– Jag är väldigt orolig för sjukskrivningar framöver, säger Tobias Baudin.

Krislägesavtalet

Krislägesavtal gällde för intensivvården i Stockholm i våras. Det var första gången som avtalet aktiverades.

Avtalet aktiveras av SKR efter begäran av arbetsgivare. Först måste arbetsgivaren själv ha försökt lösa situationen.

Avtalet innebär längre arbetstid och högre lön:

Månadslön eller timlön utges. Därutöver utges en krisersättning på 120 procent av lönen per timme. Detta innebär sammantaget en ersättning på 220 procent av lönen per timme. Krisersättningen förhöjs till 150 procent av lönen per timme vid uttag av särskild nödfallsövertid.

Arbetstidslagen har ersatts av bestämmelser i kollektivavtalet som är specialanpassade utifrån krissituationen.

Det ordinarie arbetstidsmåttet är 48 timmar per vecka under en beräkningsperiod om max fyra veckor.

En särskild nödfallsövertid kan tas ut utöver den ordinarie arbetstiden.

Anpassade regler för dygns- och veckovila.

Källa: Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)