Krismiljarder till flyget – med klimatkrav

SAS och Swedavia får nya statliga miljarder för att hantera krisen. Men pengarna kommer med hårda klimatkrav.

– Utsläppen måste minska väldigt tydligt, och det snabbt, säger finansmarknadsminister Per Bolund (MP).

Telegram från TT / Omni
15 juni 2020, 08.56

Regeringen föreslår ett kapitaltillskott med upp till fem miljarder kronor till SAS. Den danska regeringen har också gått med på stöd, vilket enligt flygbolaget självt innebär att rekapitaliseringen kommer att uppgå till totalt 12,5 miljarder kronor.

Som villkor för att ta del av pengarna ställs skarpa klimatkrav på SAS, enligt Per Bolund.

– Flygets klimatutsläpp måste reduceras kraftigt. Vi har ställt krav på att flyget blir hållbart och vi vet att det är det transportslag med mest miljöpåverkan, säger han och utvecklar:

– Bolaget måste minska sina utsläpp och det måste göras tydligt och i linje med vad Parisavtalet kräver. Utsläppen måste minska väldigt tydligt och det snabbt.

Exakt hur det ska ske är dock inte klart – det ska avgöras i förhandlingar med andra storägare som den danska regeringen och Wallenbergsfären.

Kapitaltillskottet till SAS är inget regeringen ensamt kan besluta om utan kräver ett bemyndigande från riksdagen. Det kommer även prövas utifrån EU:s regelverk om statsstöd.

Ökar ägandet?

Näringsminister Ibrahim Baylan (S) väntar nu på en rekapitaliseringsplan från SAS, där bolagets ledning och styrelse slår fast hur stort behovet av kapitaltillskott är. Först därefter kan förhandlingarna med andra storägare och intressenter komma igång.

– Jag tror att det är viktigt att alla bidrar, säger han och tillägger att det handlar om att alla tar ansvar och delar på bördan.

Han kan inte utesluta att den svenska statens ägande i SAS kommer att öka i och med kapitaltillskottet, men betonar att det avgörs av hur andra ägare väljer att göra och hur förhandlingarna går. Svenska staten är i dag SAS största ägare, med 14,8 procent av aktierna. Den danska staten äger 14,2 procent.

Dessutom rapporterar norska Dagens Næringsliv att Norge som tidigare var en storägare i bolaget nu är involverad i diskussioner att tillföra ett miljardstöd till SAS. Stortinget ska ha kontaktats enligt tidningen och oppositionen ställer sig positiv till att delta i stödprogrammet.

"Väldigt positivt"

I nuläget är Wallenbergstiftelserna tredje största ägare med 6,5 procent av aktierna.

– Vi tycker det är väldigt positivt att svenska staten vill gå in och stöta kritisk svensk och skandinavisk infrastruktur i SAS, så vi välkomnar den intentionen, säger Oscar Stege Unger, talesperson för Wallenbergstiftelserna.

Om Wallenbergarna kommer att delta i en förmodad nyemission svarar Oscar Stege Unger inte på nu.

– När det finns en rekapitaliseringsplan så ska naturligtvis vi liksom alla intressenter få en chans att ta ställning till den. Innan dess är det svårt att ta ställning, säger han.

Han påpekar att han uttalar sig som ägarrepresentant och inte som styrelserepresentant. Oscar Stege Unger sitter även i SAS styrelse.

På Stockholmsbörsen steg aktien inledningsvis men uppgången har därefter mattats av under dagen.

Rättelse: I en tidigare version förekom en felaktig uppgift om hur stort den svenska statens ägande i SAS är.