Foto: Fredrik Sandberg/TT

Kulturprofilen lämnar läkarutlåtande till HD

Telegram från TT / Omni
14 febr. 2019, 14.50

Den så kallade kulturprofilens advokat Björn Hurtig har lämnat in en komplettering av sin överklagan till Högsta domstolen (HD), som han menar visar att det finns synnerliga skäl för en prövning av ärendet i högsta instans.

Kompletteringen innehåller ett utlåtande från Pekka J Karhunen, professor emeritus i rättsmedicin. Enligt kulturprofilens försvar visar läkarutlåtandet att de uppgifter i den utsatta kvinnans berättelse som låg till grund för en av våldtäktsdomarna inte kan vara riktiga.

Kulturprofilen dömdes i december av Svea hovrätt för två våldtäkter mot en och samma kvinna. Straffet bestämdes till fängelse i två och ett halvt år.