Foto: Jonas Ekströmer/TT

L vill se debatt om mediers oberoende

Telegram från TT / Omni
03 mars 2020, 19.11

Liberalerna vill se en särskilt anordnad debatt i riksdagen om mediers och kulturens oberoende. Bakgrunden är Sverigedemokraternas krav på att kalla cheferna för SVT och SR till kulturutskottet.

På tisdagseftermiddagen lämnade Liberalerna in en skriftlig begäran till riksdagens talman.

"Den allt mer polariserade samhällsdebatten om den offentliga maktens roll i förhållande till kulturlivet och medierna angår inte bara kulturskapare, journalister och andra som är verksamma i dessa branscher. Den angår var och en som bryr sig om vilka förutsättningar som finns för tankens och skapandets frihet", skriver partiet.

De anser att det därför är viktigt att riksdagspartierna redovisar sin syn i frågan och debatterar framtida konsekvenser av olika politiska vägval.