Foto: Jessica Gow/TT

L vill stoppa barnäktenskap med utreseförbud

Liberalerna vill ge socialnämnden rätt att belägga familjer med utreseförbud.

Förbudet ska skydda barn mot tvångsäktenskap och könsstympning utomlands.

Telegram från TT / Omni
18 juni 2018, 12.44

Liberalerna lägger fram en rad förslag för att komma åt hedersförtryck med fokus på barnens rättigheter.

– Hedersförtrycket är i dag Sveriges största jämställdhetsutmaning, säger partiledaren Jan Björklund.

Partiet anser att svenska myndigheter hittills sett för mycket till föräldrarnas rättigheter.

Utfärda reseförbud

Ett förslag är att socialnämnden ska få fatta beslut om utreseförbud för en familj. Björklund säger att när sommarlovet kommer är det många familjer som reser hem till Mellanöstern och tar med sig sina minderåriga flickor och gifter bort dem.

– När man misstänker att detta är på gång ska man kunna belägga hela familjen med ett utreseförbud, säger Björklund.

– Vårt ansvar är att skydda dessa flickor för de är invånare och ibland medborgare i Sverige.

Utreseförbudet innebär att man bland annat tar passen och om utresa ändå sker kan det leda till straff.

Fler omhändertagande

Liberalerna vill också att socialtjänsten ska kunna tvinga föräldrar att komma till samtal när det finns farhågor om att de utsätter barn för hedersförtryck, till exempel genom att flickor inte får delta i simundervisningen. Förhoppningen är att en tidig insats ska förändra föräldrarnas beteende.

Gulan Avci, Liberalernas talesperson i integrationsfrågor, betonar dock att det inte får leda till att sådana åtgärder används i stället för att omhänderta barn, när det finns grund för det.

Avci anser att socialnämnderna i dag borde fatta beslut om omhändertagande oftare.

"Finns en rädsla"

– Det finns en rädsla inom socialtjänsten i dag för att omhänderta ett barn. Många vittnar om att de är rädda för att anklagas för att vara rasister, säger Avci.

Det finns, enligt henne, också en rädsla för att utsättas för våld.

Juno Blom, riksdagskandidat för Liberalerna och chef för statens kompetensteam mot hedersförtryck, uppger att det oftast är så att socialsekreterarna vill vidta fler åtgärder, men de får inte stöd för det från politikerna eller cheferna.

– Det handlar inte om att lagstiftningen inte är tydlig. Det handlar om att den inte används i den utsträckning det borde göras, säger Blom.

Fakta: L-förslag om hedersförtryck

Utvisning ska alltid prövas för utlänningar som döms för brott med hedersmotiv

Barn som söker asyl ska direkt vid ankomst få information om sina rättigheter

Socialnämnden ska få utfärda utreseförbud för familjer för att stoppa till exempel tvångsäktenskap utomlands

Skärpta straff för tvångsäktenskap

Föräldrar ska inte kunna säga upp barns svenska medborgarskap utan domstols godkännande

Fler poliser i utsatta områden för att bryta "moralpolisernas" makt

Källa: Liberalerna