Långa väntetider för skuldsanering

Antalet ansökningar om skuldsanering är historiskt högt. Rekordintresset har lett till långa väntetider.

– Innan vi börjar titta på ärendet tar det fem och en halv månad. Väntetiden har ökat en månad sedan januari, säger Per-Olof Lindh, enhetschef på Kronofogden.

Telegram från TT / Omni
28 aug. 2018, 06.00

Fram till sista juni i år ansökte cirka 9 500 personer om skuldsanering. Det är ungefär 1 000 personer färre än under samma period förra året, men dubbelt så många som första halvåret 2016. Då sökte drygt 5 000 personer om skuldsanering. Ökningen mellan 2016 och 2017 beror främst på ett nytt regelverk som började gälla i november 2016. Regelverket har gjort det lättare att ansöka och genomföra en skuldsanering.

– Allmänt sett är skuldsanering en bra ekonomisk rehabilitering. De som får skuldsanering kommer sällan tillbaka till Kronofogden, säger Per-Olof Lindh.

Långa väntetider

Det stora intresset för skuldsanering har lett till långa väntetider för dem som ansöker.

– Precis innan lagstiftningen trädde i kraft var vi faktiskt ifatt och då hann vi handlägga ett ärende inom en månad, säger Per-Olof Lindh.

I januari i år tog det fyra och en halv månad innan handläggningen började, medan det i dag dröjer cirka fem och en halv månad. Regeringen har tillfälligt höjt Kronofogdens anslag med 20 miljoner kronor per år under perioden 2017-2019, men pengarna motsvarar inte kostnaden för ökningen av ansökningar.

– Det räcker inte till. Det räcker till för att ta hand om ansökningarna som kommer in, men inte för att beta av den balansen som har byggts upp efter lagändringen, säger Per-Olof Lindh.

Mer pengar behövs

Han uppskattar att myndigheten behöver ytterligare 30-40 miljoner under ett antal år för att hinna ikapp. Enligt en intern beräkning hos Kronofogden har lagändringen i nuläget kostat myndigheten ungefär 120 miljoner kronor.

Trots minskningen av ansökningar under årets första månader tror Per-Olof Lindh att antalet ansökningar på lång sikt kommer öka.

– Nu har antalet ansökningar minskat i år och det kan bero på att inflödet var extremt högt förra året. Man ska komma ihåg att denna ökning kommer i en långvarig högkonjunktur. Den dagen räntorna stiger och det blir lite mer ekonomiska problem så tror jag att ökningen kan fortsätta, säger Per-Olof Lindh.

För närvarande har nästan 37 000 personer i landet en pågående skuldsanering.

Reglerna för skuldsanering

Skuldsanering innebär att du slipper betala hela eller delar av din skuld.

För att kunna få skuldsanering ska du sakna möjligheter att betala skulderna inom överskådlig tid. Det behöver inte handla om stora skulder – det är din personliga situation som avgör.

När Kronofogden beslutat om skuldsanering görs en betalningsplan. Lite förenklat innebär det att du får leva på existensminimum i några år, oftast fem. Alla inkomster som överstiger den nivån går till att betala skulderna. När fem år har gått är du skuldfri.

Lagändringen har gjort det enklare att ansöka om skuldsanering. Kronofogden efterfrågar färre uppgifter och det går även att ansöka på webben. Det finns också förändringar som syftar till att göra det lättare att genomgå skuldsaneringen. En av förändringarna är att du har två betalningsfria månader per år. En annan är att du betalar en summa per månad till Kronofogden som sedan fördelar till dem som ska ha betalt. Tidigare låg det ansvaret på den skuldsatta.

En tredje nyhet är att personer med barn kan beviljas en förkortad betalningsplan.

Källa: Kronofogden