Foto: Henrik Montgomery/TT

Långtidssjuka med covidsymtom kartläggs

Många långtidssjuka med covid-19-symtom vittnar om att de nekats besök i vården och blivit misstrodda. Nu har Socialstyrelsen tillsammans med Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) fått ett regeringsuppdrag att kartlägga de långtidssjuka.

Telegram från TT / Omni
14 juli 2020, 05.55

– Det som vore absolut bäst är om man kunde hitta information om hur man kan behandla dem för att förkorta eller bota tillstånden för de långtidssjuka, säger Thomas Lindén, avdelningschef för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården vid Socialstyrelsen.

Det handlar också om att ta fram bättre information till sjukvården.

– Särskilt viktig information just nu är att inte automatiskt utgå från att utdragen feber i flera månader beror på covid-19. Det kan vara andra allvarliga sjukdomar som ligger bakom och det är viktigt att de inte avvisas från sjukvården, säger han.

Kunskapsluckor

Thomas Lindén berättar att det finns kunskapsluckor när det gäller långtidssjuka med covid-19-symtom, som inte är så sjuka att de behöver sjukhusvård men ändå kan vara sjuka i flera månader. Redan för åtta till tio veckor sedan tittade Socialstyrelsen på kunskapsläget för den här gruppen, men konstaterade då att det inte fanns tillräckligt med kunskap.

I början av juni hade förutsättningarna förändrats och Socialstyrelsen började då att jobba tillsammans med SBU för att göra en kunskapsöversikt bland annat om hur stor gruppen är och symtombilden hos de som är långtidssjuka.

– Sedan har vi haft diskussioner med regeringskansliet och de har velat komplettera vårt uppdrag. Vi är överens om ett regeringsuppdrag. Det kommer att expedieras den här veckan. Vi ska fortsätta att jobba med frågan i höst och fördjupa analysen. Sedan har vi i uppdrag att rapportera tillbaka till regeringen, säger Thomas Lindén.

Välkomnar kartläggningen

Åsa Kristoferson Hedlund har varit sjuk i bekräftad covid-19 sedan den 17 mars och välkomnar beskedet om kartläggningen.

– Det är bra att regeringen och myndigheterna äntligen erkänner att de långtidssjuka finns, säger hon.

Samtidigt känner hon viss oro för att kartläggningen inte kommer att fånga upp alla långtidssjuka som finns

– Det är nu mycket viktigt att Socialstyrelsen inte förlitar sig på felaktiga journaler, utan använder en kartläggningsmetod som inte missar en stor del av de långtidssjuka.

Fakta: Covid-19

I slutet av 2019 upptäcktes ett nytt coronavirus i Kina som kan smitta människor. Sjukdomen som det nya viruset ger upphov till kallas covid-19.

Sjukdomen är hos de flesta en luftvägsinfektion och en rad olika symtom kan förekomma. Man kan inte baserat på bara symtomen avgöra om det är covid-19 eller annan infektion. För det krävs ett test som analyseras i laboratorium.

Bland de symtom som rapporterats är framförallt hosta, feber, andningsbesvär, snuva, nästäppa, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk.

En person som insjuknar i covid-19 kan uppvisa ett eller flera av dessa symtom. Det är ganska vanligt att man förlorar luktsinnet, och därmed smaksinnet, under en tid i samband med infektion i de övre luftvägarna. Även diarré har omnämnts.

De flesta får lindriga besvär som kan komma gradvis, och som går över av sig själva med egenvård i hemmet. En del blir allvarligt sjuka med exempelvis svårigheter att andas och lunginflammation.

Källa: Folkhälsomyndigheten.