Foto: Anders Wiklund/TT

Livstidsdom – men oklart om Akilov överklagar

Rakhmat Akilov är skyldig till terroristbrott genom bland annat fem mord och 119 mordförsök.

Stockholms tingsrätt dömer den 40-årige uzbeken till livstids fängelse, men han har han inte bestämt sig för om han ska överklaga.

Telegram från TT / Omni
07 juni 2018, 04.30

Åklagaren Hans Ihrman konstaterar att tingsrätten i princip helt och hållet gått på hans linje både vad gäller mordförsöken och terroristbrottet.

– Vi har helt bedömt det på samma sätt – att de här omständigheterna är sådana att de uppfyller lagens krav rent objektivt av vad som kan vara terroristbrott, och att det inte är uteslutande materiella skador, fysiska skador, utan att även den psykiska skadan kan utgöra ett terroristbrott. Där klarlägger domen i någon mening rättsläget eftersom det funnits lite olika uppfattningar, säger han till TT.

Skadar samhället

Det finns en rad omständigheter som gör att lastbilsattacken på Drottninggatan den 7 april förra året förra året ska bedömas som ett terroristbrott, konstaterar rätten. Dit hör att polis och räddningstjänst gick upp i stabsläge och att trafik och sjukvård kraftigt påverkades. Vidare att såväl offer som människor i allmänhet undviker centrala Stockholm och känner en ökad otrygghet efter terrordådet.

– Det är alltså sådant som skadar det öppna samhället och som lagstiftningen om terroristbrott är till för att förebygga, sade rättens ordförande Ragnar Palmkvist vid en pressträff när domen meddelades.

– Det krävs inte att hela riket ska ligga för fäfot, det räcker med påverkan på centrala funktioner under kortare tid och att många människor mördas, förklarade han.

Klara sympatier

Även gärningsmannens avsikter spelar roll.

– Rakhmat Akilovs sympatier för IS går inte att diskutera, han har själv berättat om dem vid ett flertal tillfällen och det framgår också av material från hans mobiltelefon, sade Palmkvist.

Domaren konstaterar också att Akilov har försökt förmå Sverige att avstå från deltagande i den internationella alliansen mot Islamiska staten och dess "kalifat".

Den terrordömde själv blev besviken över att straffet inte blev tidsbegränsat, berättade hans advokat Johan Eriksson. Akilov vill ändå gå igenom domen och alternativen i några dagar innan han avgör om han ska överklaga.

Tingsrätten har prövat totalt 149 gärningspåståenden, alltså det antal människor som körts på, eller varit nära att köras på, av lastbilen. I ett fall har rätten bedömt att det varit för svårt att med säkerhet säga var den målsägande befann sig och därför frias Akilov från den brottsmisstanken.

"Brickor i ett spel"

En fråga som rätten tog ställning till var vilka fall som kunde anses som mordförsök.

– Vi har tittat på den konkreta faran i varje enskilt fall. Befann man sig 1–2 meter från lastbilen är det fråga om mordförsök, är man längre bort rör det sig om framkallande av fara för annan, sade Rosenmüller.

De personer som har utsatts för försök till mord eller framkallande av fara för annan får skadestånd för kränkning, som går över de schabloner som finns. Det får de till följd av den rädsla som Akilov har spridit och hur han själv sett på dådet, resonerar rätten.

– Han har inte sett människor, de har varit brickor i ett spel för honom, förklarade den andre domaren i målet, Carl Rosenmüller.

Ersättningsnivåerna ligger på 125 000–150 000 kronor för dem som befunnit sig nära lastbilen, något lägre än de belopp som yrkades, och 30 000–40 000 kronor för dem som var inne i varuhuset Åhléns.

"Strikt schablon"

De anhöriga till dödsoffren får efterlevandeersättning, men inte den ersättning för kränkning som de krävt. I samtliga fall utom ett får de skadestånd för efterlevande enligt schablon – 60 000 kronor var.

– Vi har funnit att det finns en del bevisning som pekar på att det har varit mycket, mycket jobbigt för de efterlevande, men det har inte levt upp till det som krävs för att man ska kunna gå ifrån schablonen, sade Rosenmüller.

Fakta: Dådet och domen

Klockan 14.53 den 7 april 2017 kom larm om att en lastbil kört in i människor på Drottninggatan i centrala Stockholm och sedan kraschat in i varuhuset Åhléns. Fem människor dödades och ett tiotal skadades.

I januari i år åtalades gärningsmannen Rakhmat Akilov vid Stockholms tingsrätt. Han misstänktes för terroristbrott och försök till terroristbrott genom mord på fem personer, mordförsök alternativt framkallande av fara för annan i 124 fall, samt framkallande av fara gentemot 20 personer.

Tingsrätten anser att Rakhmat Akilov gjort sig skyldig till terroristbrott genom fem mord och allmänfarlig ödeläggelse. Han döms även för försök till terroristbrott genom 119 mordförsök och 24 fall av framkallande av fara för annan. Straffet blir livstids fängelse och livstids utvisning.

Källa: Stockholms tingsrätt m.fl.

Fakta: Livstidsstraff

Livstids fängelse är den svenska lagens strängaste straff. Straffet är inte tidsbestämt men kan bli det till minst 18 år (vilket i regel skulle innebära 12 år efter strafförkortning).

Genomsnittsstraffet för livstidsdömda är 16 år bakom lås och bom. Den som avtjänat längst straff är dubbelmördaren Leif Axmyr, som släpptes 2016 efter 34 år.

I oktober 2017 avtjänade 144 fångar livstidsstraff i Sverige, varav sju kvinnor. Alla utom en är dömda för mord (inklusive medhjälp, försök, anstiftan till). En är dömd för folkmord (i Rwanda 1994).

Brott som kan ge livstids fängelse är mord (inklusive medhjälp, försök, anstiftan till), grovt spioneri, grov mordbrand, grov allmänfarlig ödeläggelse, människorov, grovt sabotage samt sjö-, luftfarts- och flygplatssabotage.

Källa: Kriminalvården