Detta är en artikel från TT.

Lööf: Klyftan handlar om jobb eller inte jobb

Telegram från TT / Omni
26 February 2019, 05.49

Socialdemokraterna drev höjda skatter på kapital i regeringsförhandlingarna, men det förhandlades bort, enligt Centerledaren Annie Lööf.

– Det är av den anledningen jag höjer på ögonbrynen när Magdalena Andersson (S) nu för fram detta, säger hon till TT.

De ekonomiska klyftorna har länge ökat i Sverige, inte minst när det gäller skillnaden mellan inkomst av kapital respektive inkomst av tjänst. Nyligen öppnade finansminister Magdalena Andersson för att höja skatten på kapital. Det är inte aktuellt för Centern.

– Vi har ju en bisats i överenskommelsen om att minska de ekonomiska klyftorna. Den liberala ingången där handlar ju om att underlätta för människor att gå från utanförskap in i arbete, och då handlar det om att sänka skatten för dem med låga inkomster, men också att ta bort arbetsgivaravgiften när man anställer någon som är ny på arbetsmarknaden.

– Den största klyftan i samhället i dag är ju mellan dem som har ett jobb och dem som inte har ett jobb. Därför måste man se till att fler har ett jobb att gå till, där lägger vi vårt huvudfokus, säger Annie Lööf inför den kommande skatteutredningen.

Slopade ränteavdrag

Att höja skatten på kapital är alltså inte aktuellt för Centern. Däremot är man beredd att diskutera förändrad reavinstbeskattning och slopade ränteavdrag.

Januariavtalet mellan regeringen och Center och Liberalerna har två spår när det gäller skatterna. Dels skarpa skattesänkningar och sänkningar av arbetsgivaravgifterna som ska genomföras så fort det går, dels en övergripande översyn av skattesystemet.

– Vi har redan kommit överens skarpt de kommande tre åren om betydligt fler skattesänkningar än skattehöjningar. Det leder ju till sänkta skatter på jobb och företag, säger Lööf.

TT: Är det inte litet omvänd fördelningspolitik på skattesänkningarna?

– Vi har också förslag på sänkta skatter för dem med låga inkomster. Jobbskatteavdraget innebär ju att man sänker skatten för dem med låga inkomster också.

Kompensera hushållen

Skattehöjningar väntar hon sig först efter en skatteutredning, vars form och tillsättande ännu inte är bestämt. De höjningar som kan bli aktuella är på miljösidan, där en skatteväxling ska göras. Här vill C se att det kompenseras med lägre inkomstskatter och till exempel bättre reseavdrag för människor på landsbygden.

Skatten på konsumtion kan också höjas, men även på fastighetssidan och för finanssektorn. På fastighetssidan är det framför allt slopade ränteavdrag som både Centern och Liberalerna förordar.

– Skatteöversynen handlar om att få ett skattesystem som håller ihop. Om man till exempel ska göra förändringar av ränteavdragen så behöver man ju också göra förändringar på inkomstskattesidan så att det inte drabbar hushållen.

TT: Men gör ni inte redan de justeringarna med slopad värnskatt och höjd brytpunkt för statlig skatt? Hur ska ni kompensera hushållen utöver det?

– Det är ju framför allt höjd brytpunkt, men också inkomstskatten så att även de som tjänar under 30 000 kronor får möjlighet att behålla mer i plånboken.

Några stoppskyltar

Centerledaren vill inte låsa fast sig redan nu vid vad man inte kan gå med på, det gäller att ha respekt för processen, men några stoppskyltar, utöver nej till höjd kapitalskatt, har hon ändå redan uppe. Någon återinförd arvs- och gåvoskatt och förmögenhetsskatt blir det inte.

Enligt januariavtalet ska skatteandelen från finanssektorn öka, det vill säga beskattas mer. Den förra S-regeringen filade på en bankskatt, som de borgerliga var emot.

– Det är något vi behöver titta på. Alliansregeringen förde ju fram en form av högre avgifter för banksektorn. Socialdemokraterna har andra konstruktioner. Vi behöver resonera oss fram till vad som fungerar bäst i den internationella värld vi lever i, säger Annie Lööf.

Sänkt skattetryck

De så kallade 3:12-reglerna, som enkelt uttryck handlar om hur mycket som kan tas ut som inkomst av kapital respektive av tjänst, ska förenklas, enligt januariavtalet. Det handlar om att sänka skatten på entreprenörer, framhåller Annie Lööf.

Om det totala skattetrycket sägs inget i januariavtalet. Men Annie Lööf har en tydlig målsättning.

– Tittar man på avtalet så är det fler skattesänkningar än höjningar, så det vi har kommit överens om de kommande åren innebär ju att skattetrycket kommer att minska. Sen kommer vi med skatteöversynen sannolikt både sänka och höja skatter, men Centerpartiets ingång i detta är att fortsatt sänka skattetrycket. Det vore bra i ett högskatteland som Sverige, även om det ska ske ansvarsfullt och stegvis, säger Annie Lööf.

Fakta: Skattepolitiken

Enligt Januariavtalet ska en omfattande skattereform genomföras. Den ska leda till ökad sysselsättning och att antalet arbetade timmar ökar.

Skatten på jobb och företagande ska sänkas. Reformen ska också bidra till att klimat- och miljömålen nås, stärka Sveriges konkurrenskraft samt "utjämna dagens växande ekonomiska klyftor" och samtidigt sänka marginalskatten och se till att färre betalar statlig inkomstskatt.

Reformen ska också förenkla genom att begränsa undantag, minska hushållens skuldsättning och bidra till att förbättra bostadsmarknadens funktionssätt, ökada finanssektorns skatteandel och långsiktigt trygga välfärden.

Källa: Januariavtalet