Foto: Claudio Bresciani/TT

M kräver EU-förbud mot pengar till extremism

Moderaterna vill ha ett EU-förbud mot finansiering av extrema religiösa samfund.

Förbudet ska gälla finansiering från länder utanför EU.

Telegram från TT / Omni
24 april 2019, 10.27

– Vi måste ha ett sådant här förbud som gäller i hela Europa om vi ska kunna stoppa finansieringen av extremism som sker just nu i Sverige och många andra länder, säger M:s toppkandidat i EU-valet, Tomas Tobé.

Han vill EU att beslutar om ett direktiv som sedan medlemsstaterna måste införliva i sin nationella lagstiftning.

Tobé tror att han kan få stöd för förslaget i sin partigrupp i EU-parlamentet, EPP. EPP har kampen mot terrorism och brottslighet som en av sina prioriterade frågor i EU-valet.

Satsning på Europol

Det är dock bara EU-kommissionen som får lägga fram lagförslag som sedan EU:s ministerråd tillsammans med EU-parlamentet beslutar om.

Moderaterna vill också att EU fördubblar budgetanslagen till polissamarbetet Europol från 140 miljoner euro till cirka 300 miljoner euro.

– När vi haft terrordåd i Europa så har det oftast haft kopplingar till flera länder och då blir det effektivt att använda sig av Europol för att bekämpa terrorism, säger Tomas Tobé.

Moderaterna vill även utvidga befogenheterna för EU:s åklagarmyndighet EPPO till att även omfatta gränsöverskridande terrorism. Det är ett förslag från EU-kommissionen.

I dag sysslar EPPO framförallt med brott som berör EU:s finansiella intressen, som olika EU-stöd.

Mer pengar till Säpo

Moderaterna vill på hemmaplan höja anslagen till Säpo, Försvarets radioanstalt (FRA) och Åklagarmyndigheten i sin ekonomiska vårmotion. Pengarna ska användas för att bekämpa terrorism.

– Vi ska inte ha några IS-terrorister på våra gator, säger M:s ekonomiskpolitiska talesperson Elisabeth Svantesson på en pressträff.

M vill att Säpos anslag ska öka med 150 miljoner, med start nästa år. Pengarna är tänkta att gå till att punktmarkera potentiella terrorister och IS-återvändare. FRA får 125 extra miljoner nästa år, enligt M:s förslag, och 250 miljoner i ökat anslag från 2021.

– Att Säpo, FRA och Åklagarmyndigheten får stärkta resurser för att klara av den här uppgiften är helt centralt, för att Sverige helt enkelt ska bli tryggare, säger Svantesson.