Foto: Johan Nilsson/TT

MSB: Fjolårets eldningsförbud för långtgående

Vissa län gick för långt när de förra sommaren införde totalt eldningsförbud, konstaterar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Nya riktlinjer ska tydliggöra vilka begränsningar som är tillåtna.

Telegram från TT / Omni
20 april 2019, 09.19

Fjolårets rekordvärme gjorde att brandrisken sköt i höjden. För att förhindra bränder i skog och mark infördes det därför sällsynt hårda eldningsförbud i vissa kommuner.

Lagom till vårens intåg konstaterar nu MSB att vissa av förbuden gick längre än tillåtet.

"Alltför omfattande"

– Eldningsförbuden förra sommaren var till sin natur för omfattande. Det var för många inskränkningar i förhållande till lagstiftningen, säger Patrik Perbeck, ansvarig för brandskyddsfrågor på myndigheten, till P4 Gotland.

Han pekar framför allt på de förbud mot grillning på egen tomt som vissa län valde att införa.

Nya riktlinjer

Förra sommaren visade också att det finns olika tolkningar av lagstiftningen kring eldningsförbud. Därför arbetar nu myndigheten nu med att förtydliga reglerna och skapa enhetliga riktlinjer till kommuner och länsstyrelser.

Riktlinjerna väntas vara färdiga i slutet på maj och enligt P4 Blekinge kan det innebära att ett större ansvar läggs på den enskilda individen.

Under den torra och varma sommaren i fjol var det eldningsförbud i nästan hela landet. I slutet av juli uppmanade till och med MSB till totalt grillförbud.

Fakta: Eldningsförbud

Eldningsförbud innebär att du inte får elda utomhus i skog eller nära skogsområden. Det handlar om att förhindra stora bränder i skog. Förbud gäller på ett utpekat område och det är kommunen eller länsstyrelsen som beslutar det.

Den som utfärdar eldningsförbudet kan välja att tillåta eldning på till exempel fasta grillplatser, därför är det viktigt att kontrollera vad som gäller i den kommun man befinner sig i.

Källa: MSB