Foto: Fredrik Sandberg/TT

Nu förbjuds muntliga avtal vid telefonförsäljning

Från och med nu krävs en digital eller skriftlig bekräftelse från köparen för att telefonförsäljare ska få ingå avtal över telefon – ett beslut som välkomnas av konsumentvägledare.

– Det har varit ett gissel i många år, säger Jan Bertoft, generalsekreterare för Sveriges Konsumenter.

Telegram från TT / Omni
01 sept. 2018, 17.27

Tidigare har det räckt med muntlig bekräftelse från kunden för att telefonförsäljare ska kunna teckna avtal – något som lett till att skrupelfria försäljare lurat många svenskar att köpa produkter eller tjänster de egentligen inte vill ha.

– Oseriösa och påstridiga telefonförsäljare har varit ett gissel i många år. Sverige har haft slappa lagar med EU-mått mätt. Vi har kämpat för detta länge, så det är väldigt välkommet att man nått politisk enighet, säger Jan Bertoft, generalsekreterare för Sveriges Konsumenter, till TT.

Självklar rättighet

Bertoft anser att det är självklart att konsumenter ska ha möjlighet att betänka, diskutera och jämföra innan ett avtal ingås.

– Det som säljs via telefon är ofta komplexa produkter, exempelvis abonnemang. Då är det viktigt att man inte pressas att säga ja under samtalet, säger han.

Trots de nya reglerna finns det fortfarande anledning att vara vaksam som konsument.

Viktigt vara observant

– Vi har sett att företag försöker kringgå detta genom att ringa upp omedelbart efter det inledande samtalet, säga att de har ett digitalt avtal redo och be kunden signera det direkt, säger Jan Bertoft.

– Man ska vara oerhört observant – om man inte förstår eller hinner läsa igenom avtalet ska man tacka nej. Om försäljare inte rättar sig får man skärpa lagen ytterligare och kräva att förhandsinformation ges redan innan samtalet. Så gör man i Tyskland, Danmark och Finland, och det tycker vi är ett steg man kan ta redan nu, fortsätter han.

Rättad: I en tidigare version av den här texten fanns en felaktig formulering om vad som krävs för att ett avtal över telefon ska vara giltigt.

Fakta: Telefonförsäljning

Den som ägnar sig åt telefonförsäljning ska följa lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

Försäljaren är skyldig att informera om att samtalet har ett försäljningssyfte, och att tydligt och begripligt informera kunden om vad erbjudandet och villkoren innebär.

Från och med lördag den 1 september krävs att konsumenten skriftligen accepterar anbudet för att avtalet ska vara giltigt.

Försäljaren ska även bland annat kontrollera telefonnumret mot NIX-registret, respektera om konsumenten vill avsluta samtalet, informera om ångerrätt och skicka en skriftlig bekräftelse till konsumenten när avtal ingåtts.

Källa: Konsumentverket