Foto: Jessica Gow/TT

Nya insatser krävs för att stoppa bilmålvakter

Begränsa antalet bilar som en person kan äga, om bilägaren har fordonsrelaterade skulder.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) vill se en förstärkt lag som stoppar så kallade bilmålvakter.

Telegram från TT / Omni
02 okt. 2019, 07.09

Regeringen genomför en övergripande översyn av problemet med bilmålvakter – personer som saknar tillgångar och som låter sig registreras som ägare av fordon i stället för fordonets verklige ägare.

– Det handlar om organiserad brottslighet för att komma undan skatter och avgifter, säger Eneroth till TT i samband med att regeringen initierar en utredning som ska vara klar den 1 september 2020.

Hovrättslagman Björn Hansson leder översynen som är en vidareutveckling av en utredning som lades fram i juli 2018.

Miljardskulder

– Vi måste genomföra en genomgripande översyn för att kunna ta till kraftiga åtgärder och få skarpare verktyg, säger Eneroth och konstaterar att de obetalda skulderna är enorma, i fjol kan omkring 1,9 miljarder kronor ha uteblivit. Ett hundratal personer står för omkring 380 miljoner kronor i skulder.

Utredningen ska sikta in sig på en fullständig översyn av flyttningslagstiftningen som rör bilar ägda av bilmålvakter.

Regeringen satsar för närvarande 25 miljoner kronor årligen 2018–2020, pengar som kommunerna kan ansöka om för att få möjlighet att beslagta, skrota eller flytta målvaktsfordon. I departementsutredningen 2018 påpekades behovet av en granskning av just flyttningslagstiftningen.

Dessutom vill regeringen utreda om en person som inte får vistas i Sverige kan vara registrerad fordonsägare i landet. Även frågan om hur fordon som registrerats av en person som angivit falsk identitet ska hanteras ingår i utredningen.

Skuldfråga

Men en viktig, och kanske mest kontroversiell fråga, är den om begränsning av antalet fordon som kan vara registrerad på en person.

– Ska vi komma åt problemet så måste vi kunna begränsa antalet bilar som en person kan äga, säger Eneroth som inte tror att förslaget behöver bli problematiskt om det ses i ett sammanhang där en person med fordonsrelaterade skulder kan äga hundratals bilar.

– Det handlar inte om någon generell begränsning, säger Eneroth som hoppas se att en lag antas 2021.

Fakta: Bilmålvakter

Begreppet bilmålvakt används om personer som är registrerade ägare till fordon i stället för den som använder fordonen i fråga. Den verklige ägaren kan komma undan ekonomiskt ansvar för bilen i form av skatter, trafikförsäkring och parkeringsböter.

Den beslutade översynen leds av hovrättslagman Björn Hansson. Den ska vara klar 1 september 2020 och överlämnas till regeringskansliet och infrastrukturdepartementet.

Utredningen görs i samråd med Transportstyrelsen, Polismyndigheten, Kronofogdemyndigheten och företrädare för kommunsektorn.

Källa: TT, infrastrukturdepartementet