Detta är en artikel från TT.

Nya rekommendationer om testning i Sverige

Telegram från TT / Omni
24 February 2020, 09.30, uppdaterad 24 February 2020, 17.27

I en ny rekommendation skriver Folkhälsomyndigheten att människor med symptom och som varit i Sydkorea, Iran och delar av Italien bör testa sig för coronaviruset för att förhindra smittspridning.

Sverige ger också 40 miljoner kronor till WHO för att kunna hjälpa andra länder att möta spridningen.

Den nya rekommendationen handlar om hela Iran, hela Sydkorea och de italienska regionerna Lombardiet, Piemonte, Emilia-Romagna och Veneto.

– Vi har ju ett ganska omfattande resande till Italien, säger Karin Tegmark Wisell, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten, till TT.

Totalt har nu sju smittade avlidit i Sydkorea, där över 800 personer bekräftats infekterade, vilket är det största antalet utanför Kina.

– Där är ökningen så pass stor att vi tycker att det finns anledning att vidta den här åtgärden, säger Tegmark Wisell.

Efter över tio dödsfall i Iran har flera grannländer stängt gränserna. Smitta har även spridit sig till Irak från Iran.

Många resenärer

Och även i fråga om Iran finns många resenärer till Sverige, samtidigt som de iranska myndigheternas information i ämnet varit bristfällig, påpekar Tegmark Wisell.

Rekommendationen gäller också sedan tidigare för den kinesiska provinsen Hubei och andra provinser på det kinesiska fastlandet där smittspridning pågår.

Folkhälsomyndigheten har skriftlig information till resenärer på Arlanda om vad de ska göra om de varit i ett drabbat område och utvecklar symtom. Däremot är det inte aktuellt i dagsläget att utföra hälsoscreening av inkommande resenärer.

"Gå in snabbt"

Regeringen väljer att bidra med 40 miljoner kronor till WHO och dess krisfond för att förhindra smittspridning i andra länder.

TT: Varför bidrar regeringen med pengar?

– Det är för att WHO ska kunna gå in snabbt och bistå de länder som har svårt att hantera situationen om en smitta uppstår. Det handlar både om att lokalisera smittan och att vidta de åtgärder som vi ser som självklara hemma i Sverige, och att WHO ska kunna gör detta utan att det påverkar allting annat som WHO behöver göra. Vi gör det för de berörda ländernas skull, men i slutändan gynnar det oss förstås globalt om smittan inte kan spridas, säger socialminister Lena Hallengren (S).

Tackar för hjälpen

WHO:s generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus tackar Sverige för stödet.

– I dag gör ni två saker: dels förbereder ni Sverige, men samtidigt hjälper ni andra länder med svagare sjukvårdssystem. Tack så mycket för ert stöd, säger han.

Enligt honom krävs det en global enighet för att möta det hot som coronaviruset utgör mot folkhälsan.

– Det här är ett delat hot och världen behöver enas, Sverige gör just det i dag och det är jag stolt över. Vi behöver möta det tillsammans. Tack Sverige för ert ledarskap i den frågan, säger Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Fakta: Det här är en pandemi

Det nya coronaviruset räknas i dagsläget inte som en pandemi.

En epidemi innebär att många människor i ett område på kort tid insjuknar i samma sjukdom. En epidemi som har spridits över en eller flera världsdelar kallas för pandemi.

Under 1900-talet inträffade tre stora pandemier. Spanska sjukan, Asiaten och Hongkong-influensan.

Influensan A(H1N1), den så kallade svininfluensan, som påträffades för första gången under våren 2009 orsakade en pandemi.

Historiskt så har de influensavirus som orsakat pandemier ofta haft sitt ursprung i virus bland fåglar.

Källa: Nationalencyklopedin, Folkhälsomyndigheten