Över 3 000 smittade – 92 döda

Över 3 000 personer har nu bekräftats smittade av coronaviruset i Sverige. Dödsfallen är 92 stycken. Den förhållandevis stora ökningen jämfört med dagen före beror på att Region Stockholm gått bakåt i tiden och hittat fler dödsfall.

Enligt statsepidemiolog Anders Tegnell tyder mycket på att vi följer en lite flackare coronakurva än flera andra länder.

Telegram från TT / Omni
27 mars 2020, 14.06

– Om du tittar på den svenska kurvan under de sista två veckorna har vi haft en sakta successiv stigning, inte som i Italien eller Spanien där det gick väldigt snabbt under de första veckorna, säger Anders Tegnell vid den dagliga pressträffen om läget gällande coronaviruset.

209 personer har hittills intensivvårdats i Sverige.

Det som sticker ut på ett internationellt plan är att USA nu har flest antal smittade i världen.

– Det är vårt stora orosmoment nu, hur utvecklingen kommer att ske där, säger Anders Tegnell.

Ny grafik

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en ny grafik med karta för att se intensiteten i spridningen på olika ställen i Sverige.

– Det är en automatiserad överföring från andra datasystem men den uppdateras varje dag vid klockan 14, säger Tegnell.

Han säger att detta är ett steg i ambitionen att vara transparent och redovisa de siffror som myndigheten får in.

På frågan om det ska ingå i riktlinjerna att sjukvårdspersonal ska ha munskydd eller inte, har Tegnell inget rakt svar.

– Den här dialogen pågår och vi kommer att landa i ett gemensamt ställningstagande. Detaljerna kommer vi att diskutera när diskussionen är färdig. Det är inte bara om det behövs eller inte utan också utifrån situation.

TT: Men kommer personalen att kunna känna sig trygg, eller kommer rekommendationerna bero på den bristsituation som finns?

– Absolut inte. Vi kommer att utgå från den kunskap vi har om detta virus i dag och från WHO:s rekommendationer, säger Anders Tegnell.

Stöd från försvaret

Socialstyrelsen ska hemställa till Försvarsmakten om stöd med helikoptrar och ambulanser och även personal, enligt Johanna Sandwall, krisberedskapschef på Socialstyrelsen.

Hon säger också att man arbetar stenhårt tillsammans med regionerna för att ha den kapacitet som behövs.

– Jag vill tacka för alla fantastiska initiativ.

Det är dock svårt att ha en uthållighet på över 48 timmar vad gäller sjukvårdsutrustning, enligt Sandwall.

Falsk info

Svante Werger, strategisk rådgivare på MSB, säger att myndigheten lämnat en ny lägesbild till regeringen.

– Den här händelsen påverkar också vår psykologiska sårbarhet. Det finns mycket oro i samhället, berättigad oro. Folk permitteras, småföretag ser sina livsverk kraschas, många blir engagerade, upprörda, ledsna och agerar i affekt.

I det läget är det lätt att reagera på olika typer av information och Werger påtalar vikten av källkritik.

– Jag vill samtidigt mana till viss vaksamhet och eftertänksamhet, för vi kan i allt detta räkna med att det sprids falsk information som syftar till att skada vårt samhälle.