Foto: Al-hadji Kudra Maliro/AP/TT

Över 750 döda av ebola i Kongo-Kinshasa

Över 700 personer har dött som en följd av det pågående ebolautbrottet i Kongo-Kinhasa.

Men enligt Världshälsoorganisationen (WHO) kan situationen i landet inte klassas som ett internationellt nödläge.

Telegram från TT / Omni
12 april 2019, 19.30

Ebolautbrottet i Kongo-Kinshasa konstaterades av nationella myndigheter i fjol och är det största i landets historia. Enligt WHO har 751 personer dött i dagsläget och närmare 1 200 personer har smittats av virussjukdomen.

WHO:s kriskommitté har utvärderat situationen i Kongo-Kinshasa, men kommit fram till att ebolautbrottet ännu inte kan klassas som ett internationellt nödläge. WHO uppger däremot att man är djupt oroad över situationen och risken för spridning till andra länder. Ett nödläge från WHO:s sida hade skickat tydliga signaler om behovet av ökade resurser och ställt högre krav på en internationell koordinering.

Röda korset varnar för att spridningen av virussjukdomen sker allt snabbare och Läkare utan gränser menar på att bristen på internationellt agerande begränsar möjligheterna att stoppa utbrottet. Samtidigt har kampen mot ebola försvårats av oroligheter i landets östra delar där flera ebolakliniker har attackerats.

Internationellt nödläge har förklarats vid fyra tillfällen det senaste årtiondet: svininfluensan 2009 som klassades som en pandemi, ebolautbrottet i Västafrika 2014, polioutbrottet i bland annat Mellanöstern 2014 och zikaviruset 2014.

Fakta: Ebola

Ebola är en typ av blödarfeber, allvarliga sjukdomar som drabbar kroppens alla organ. Symptom är bland annat kräkningar, diarré, utslag, lever- och njursvikt samt blödningar i huden och de inre organen.

Viruset smittar genom direktkontakt med kroppsvätskor som blod, svett och kräkningar. En person måste ha symptom för att vara smittsam, men ett lik kan också sprida smitta.

När utbrottet konstaterades i Kongo-Kinshasa i fjol var det tionde gången sedan 1976 som ebola upptäcks i landet.

Det värsta utbrottet var dock i Västafrika, där fler än 11 300 människor dog 2013–2016.

Det är fortfarande inte klarlagt var viruset håller sig gömt mellan utbrotten. Fladdermöss är en tänkbar reservoar för smittan.

Källor: Folkhälsomyndigheten, Läkare utan gränser.