Riksdagen beredd ge regeringen mer makt

Socialutskottet råder riksdagen att säga ja till ökad makt för regeringen att stänga restauranger, hamnar och köpcenter omedelbart om det behövs för att hindra smittspridning.

Men utskottet föreslår en liten tröskel till.

Telegram från TT / Omni
15 April 2020, 13.03, uppdaterad 15 April 2020, 13.06

Socialutskottet råder riksdagen att säga ja till ökad makt för regeringen att stänga restauranger, hamnar och köpcenter omedelbart om det behövs för att hindra smittspridning.

Men utskottet föreslår en liten tröskel till.

Utskottet gör klart att regeringen bara ska få ta de ingripande besluten om det inte finns några möjligheter alls eller tid att vänta in riksdagens klartecken. Alla möjligheter ska vara uttömda. Det är ett förtydligande som inte fanns med i regeringens proposition.

Förslaget lades fram av regeringen för mindre än två veckor sedan med motiveringen att regeringen behöver kunna fatta beslut snabbare för att stoppa coronavirusets spridning än vad som nu är möjligt. Regeringen vill kunna gå fram utan att först få klartecken från riksdagen.

Om propositionen går igenom i riksdagen får regeringen mer makt att fatta snabba beslut, beslut som kan få svåra effekter för företag som kanske måste stänga med mycket kort varsel. Socialutskottet slår fast att riksdagen ska kunna pröva regeringens föreskrifter direkt och kunna upphäva dem inom några dagar, om en majoritet anser att regeringen gått för långt.

Enligt regeringens förslag kan föreskrifter utfärdas om att, till exempel, tillfälligt begränsa folksamlingar, stänga köpcentrum och handelsplatser, stänga restauranger, barer, kaféer, gym, idrottsanläggningar och bibliotek och museer. Det gäller även hamnar, stationer och flygplatser.

Regeringen ska även kunna besluta att fördela om läkemedel och medicinsk utrustning från privata vårdbolag.