Foto: Claudio Bresciani/TT

Riksdagen kan stoppa mäktigare skyddsombud

Regeringen vill att regionala skyddsombud ska ges mer makt och tillträde till arbetsplatser de inte kommer in på i dag. Det ska öka säkerheten för arbetskraft från andra länder.

Men det kan bli stopp direkt i riksdagen.

Telegram från TT / Omni
20 febr. 2020, 17.03

– Det är fortfarande osäkert om jag kan få stöd för den här viktiga förändringen, men jag hoppas det, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) om utsikterna att få igenom förslaget i riksdagen.

Förslaget om skyddsombuden finns i en lagrådsremiss med förslag om hur Sverige ska anpassa lagarna till EU:s uppdaterade direktiv med regler för utstationerad arbetskraft. Det kan exempelvis handla om polska eller baltiska byggnadsarbetare som arbetar tillfälligt i Sverige, eller indiska dataprogrammerare.

Eva Nordmark konstaterar att Sverigedemokraterna är emot att fortsätta med regionala skyddsombud enligt dagens modell, och att partiet är än mindre intresserat av att ge dem mer makt. De utses av facken och Sverigedemokraterna känner sig utestängda och vill se en ordning där Arbetsmiljöverket får stå för ombuden.

Nej och nej

Också Centerpartiet säger nej.

– Vi är emot förändringen, men jag vill betona att vi inte är emot regionala skyddsombud, säger Alireza Akhondi, som företräder partiet i arbetsmarknadsutskottet.

Centern anser att myndighetsutövning ska skötas av myndigheter, inte fackligt utsedda skyddsombud. Dessutom borde deras verksamhet, som staten bidrar med 110 miljoner kronor till per år, först utvärderas.

Moderaterna och Liberalerna säger nej i en gemensam debattartikel:

"Regeringens förslag om fler fackligt anslutna regionala skyddsombud är inte rätt väg att gå för att stärka välmåendet för Sveriges arbetstagare. Tvärtom är det ett sätt att stärka politiska egenintressen. Den ordningen ställer vi inte upp på", skriver Mats Green och Gulan Avci, de båda partiernas arbetsmarknadspolitiska talespersoner, i Aftonbladet.

Deras argumentation är snarlik Sverigedemokraternas.

Mer än minimilön

Eva Nordmark motiverar sina förslag med att de behövs för att bidra till lika villkor för alla som arbetar i Sverige och konkurrens på lika villkor för företagen. Skyddsombuden ska ges tillträde även till arbetsplatser där det inte finns några fackliga medlemmar men där facken har kollektivavtal. Det är vanligt på arbetsplatser där det finns många utstationerade arbetstagare från andra länder.

Regeringen föreslår också att det ska vara tillåtet att kräva mer lön för utstationerade arbetstagare i kollektivavtal än minimilönen. Ju längre tid en person arbetar som utsänd i Sverige, desto mer ska kraven på villkor kunna skärpas.

Det ska även bli hårdare krav på att anmäla att utstationerad arbetskraft tagits in i Sverige. En anmälan ska göras första dagen, inte som nu efter fem dagar.

Fakta: Lagrådsremissen

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss:

* Ökad rätt för regionala skyddsombud att gå in på arbetsplatser utan fackliga medlemmar.

* Möjlighet att kräva mer än minimilön i kollektivavtal för arbetare från andra länder på tillfälliga jobb i Sverige.

* Skärpta regler för att anmäla utstationerad arbetskrafts ankomst till Sverige till Arbetsmiljöverket.

Källa: Regeringskansliet