Foto: Johan Nilsson/TT

Riksrevisionen: Utred nytt valsedelsystem

Telegram från TT / Omni
05 dec 2019, 08.22

Det svenska valsedelssystemet bör ses över, och träffsäkerheten i de preliminära valresultaten skulle kunna bli bättre. Det konstaterar Riksrevisionen efter en granskning av valförfarandet.

Riksrevisionen bedömer att systemet för allmänna val i Sverige i huvudsak är välfungerande, och att valhemligheten är väl skyddad i och med den nya bestämmelsen i vallagen om att platsen där valsedlarna läggs ut ska vara avskärmad. Men eftersom en sådan stor mängd valsedlar hanteras vid allmänna val i Sverige kan avskärmningarna också orsaka problem.

"Avskärmningarna har fungerat bra för att skydda valhemligheten, men det finns problem som innebär risk för lägre valdeltagande i kommande val. Min bedömning är att valsedelssystemet bör ses över", säger riksrevisor Helena Lindberg i ett pressmeddelande.

För att förbättra träffsäkerheten i de preliminära valresultaten skulle det hjälpa om fler valsedlar räknades redan under valnatten, bedömer Riksrevisionen.