Foto: Jonas Ekströmer/TT

Så ska regeringen korta vårdköerna

Vårdköerna ska kortas i hela landet. Det vill regeringen som nu tillsätter en delegation med uppdraget att förbättra tillgängligheten inom vården.

– Alldeles för många har fått vänta alldeles för länge, säger socialminister Lena Hallengren (S).

Telegram från TT / Omni
13 aug. 2020, 10.28

Delegationen ska ta fram en generalplan med förslag på hur de 21 olika regionerna ska korta vårdköerna.

– Utmaningen är förstås ännu större efter pandemivåren där vi har fått ställa in vårdbesök, operationer och behandlingar, säger Lena Hallengren.

Nationell 1177

Bland annat ska delegationen titta på hur 1177 Vårdguiden kan bli mer nationellt samordnad, hur regionerna kan utnyttja sina resurser på bästa sätt och hur vårdgarantin kan anpassas utifrån olika vårdbehov.

– Vi behöver hitta sätt att börja mer individuellt anpassa vårdgarantin, säger Hallengren.

TT: Vilka typer av vårdbehov kan prioriteras och få en kortare vårdgaranti?

– Jag kommer inte att diskutera vad som ska prioriteras och vad som ska korta vårdgaranti. Det är en väsentlig del i delegationens uppdrag att utveckla vårdgarantin, eftersom vi vet att olika sjukdomstillstånd kräver olika snabba behandlingar.

Initiativet om en generalplan står i 73-punktsprogrammet som regeringen tidigare tagit fram tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna, och delegationens slutuppdrag ska redovisas i maj 2022. Men socialministern vill att förslag på förbättringar ska komma tidigare än så.

– Meningen är att delegationen ska stödja regionerna i deras arbete, och det ska göras löpande för att regionerna ska ta fram sina regionala planer, säger hon.

Erfarenheter av pandemin

Gunilla Gunnarsson, läkare och specialist i tumörsjukdomar och tidigare nationell cancersamordnare vid SKR (Sveriges Kommuner och Regioner), ska leda arbetet.

– Tillgängligheten måste förbättras och köerna måste kortas. Pandemin har gett oss en rad erfarenheter och det har skett en utveckling som vi bör använda oss av framöver, säger Gunilla Gunnarsson, som medverkar via länk på pressträffen.

Beskedet om delegationen mottas positivt av SKR, som dock poängterar att regionerna redan arbetar med att förbättra tillgängligheten och att det i slutändan är de som vet hur det görs bäst.

– Det här är inget som kan göras av en kommission eller av en statlig myndighet. Det här är regionernas vardagsarbete och vi måste involveras och vara delaktiga, säger Marie Morell (M), ordförande i sjukvårdsdelegationen på SKR.