Foto: Boris Roessler/AP/TT

Så trollas vinstskatten bort – eller stjäls

Den som vill slippa skatt på aktieutdelning kan med hjälp av banker och väldiga summor pengar använda sig av flera snillrika upplägg.

Det handlar om att trolla bort vinstskatten på aktier, eller "få tillbaka" skatt på vinst man aldrig fått – ren stöld.

Telegram från TT / Omni
18 okt. 2018, 04.02

De skatteupplägg som SVT och TT granskat handlar alla om att göra en viss typ av aktieaffärer vid den tidpunkt varje år då aktieägarna får så kallad utdelning, det vill säga sin andel av bolagets vinst. Om aktiernas ägare bor utomlands eller ägarbolaget är registrerat i ett annat land behåller skattemyndigheten en del av pengarna som skatt, i Sverige så kallad kupongskatt.

Eftersom många länder, precis som Sverige, har dubbelbeskattningsavtal med en rad länder – med syftet att undvika att man betalar samma skatt två gånger – kan man ansöka om att få tillbaka den skatt som skattemyndigheten har tagit ut.

Trollkonster

Många bolag som äger aktier utomlands lånar ut dem till stora banker under några få dagar vid själva tidpunkten för utdelningen. En tidpunkt som oftast är på våren. Mot en avgift kan banken göra olika typer av avdrag, avdragsmöjligheter som uppstår i några av de många komplexa affärer en bank genomför.

Efter affären lämnar banken tillbaka aktierna till den ursprungliga ägaren med utdelningen minus en avgift som banken tar. På så sätt har ägaren trollat bort kapitalskatten på aktien. I Sverige är kupongskatten normalt 15 procent, i länder som Tyskland och Schweiz betydligt högre.

Laglig gråzon

Affären som beskrivs ovan där man blir av med utdelningsskatten kallas ofta cum-cum. Det är latin för med-med: banken köper aktien med utdelning och säljer tillbaks den med utdelning. Cum-cum har sedan slutet av 1990-talet genomförts i stor utsträckning i en lång rad länder i Europa, visar granskningen som SVT och TT deltagit i, samordnad av den tyska redaktionen Correctiv.

Upplägget cum-cum beskrivs av dem som är involverade i affärerna, det vill säga banker, skatterådgivare och advokater, som laglig skatteplanering. Men flera länder har börjat skärpa synen på den här typen av upplägg med motiveringen att de ofta enbart syftar till att undvika skatt, och då är det inte tillåtet.

Brottsligt upplägg

En annan variant är det som kallas cum-ex, latin för med-utan. Då köper bankerna aktier med utdelningen precis före utdelningstillfället. Men bara på papperet. Via en rad komplicerade affärer skiftar ägandet mellan olika bolag. Sedan säljs aktien tillbaka utan utdelning. Det ser då ut som om den nye tillfällige ägaren fått en utdelning som staten behållit en skatt på. Men i verkligheten är det den ursprunglige ägaren som fått utdelningen.

Bankens affär är oftast bara en skenaffär för att det ska se ut som man fått utdelning. Med ägarpapperen begär så de inblandade att få tillbaka vinstskatten på utdelningen, trots att de aldrig fått någon. Det betyder att man begär att få tillbaka en skatt man aldrig betalat och att olika ägare kan begära tillbaka skatten flera gånger för en enda utdelning.

Beskrivningarna ovan är förenklade. I verkligheten överlappar cum-cum och cum-ex varandra ofta. Och varianterna är många.

Cum-ex betraktas av skattemyndigheter och åklagare i en rad länder som skattebrott och bedrägeri.

Bakgrund: 300 miljarder kan saknas i Tyskland

Den ansedda skatterättsprofessorn Christoph Spengel vid Universitetet i Mannheim har för redaktionen Correctiv beräknat hur mycket Tyskland kan ha förlorat på skatteuppläggen. Han utgår från den totala summan av utdelningar som varje år betalas till utländska aktieägare. Han uppskattar försiktigt att minst 50 procent av det årliga beloppet utsätts för den avancerade kapitalskatteplaneringen i en eller annan mer eller mindre laglig form. Dock utgår beräkningarna från flera antaganden vilket gör dem osäkra.

För den mer aggressiva varianten cum-ex handlar det under åren 2005 till 2011 om motsvarande 70 miljarder kronor. För cum-cum är beloppen betydligt större. Den notan uppgår till runt 250 miljarder kronor. Det vill säga totalt över 300 miljarder kronor bara i Tyskland under de perioderna.

Utifrån beräkningar i Italien och Frankrike landar den totala siffran på ytterligare runt 200 miljarder kronor. Men det är en uppgift med reservationer.

Källa: cumex-files.com