Foto: Janerik Henriksson/TT

SCB: Arbetarväljare överger S

Stödet för Socialdemokraterna bland arbetare är nu nere under 30 procent. Bland LO-väljare är det under 40 procent. Samtidigt ökar stödet för SD.

– Det är ett epokskifte på väg, säger statsvetaren Jonas Hinnfors.

Telegram från TT / Omni
11 juni 2018, 04.35

Det är ett dramatiskt tapp i stödet för Socialdemokraterna såväl i gruppen arbetare som i gruppen organiserade arbetare. I november noterade SCB ett stöd på 38,5 procent i gruppen arbetare för S. I majmätningen är siffran nere på 29,0 procent.

Tappet är procentuellt nästa lika stort bland LO-anslutna, från 46,4 procent i november till 38,5 i maj.

– Ända sedan 1960-talet har Socialdemokraterna successivt tappat inom arbetarklassen - den traditionella kärnväljargruppen. Sedan maj 2014 är tappet dock nära kollaps - från 46 procent till 29 procents sympati för Socialdemokraterna. Situationen måste beskrivas som akut för partiet. Snabbt eroderas bilden av att Socialdemokraterna är arbetarklassens naturliga val, säger Hinnfors till TT.

Tuff läge

Samtidigt ökar stödet, om än inte lika mycket, för Sverigedemokraterna. Bland gruppen arbetare från 13,6 till 18,5 procent och bland LO-anslutna från 20,0 till 24,9 procent. Sedan länge är SD näst största parti bland LO-anslutna.

– Vi har sett den här nedgången under en tid, där vi tappar i flera grupper, bland annat LO-väljare, så det är klart att det är ett tufft läge. Samtidigt kan vi konstatera att det finns en ganska stor grupp som inte har bestämt sig och som bestämmer sig senare i valet. Det ser vi som en stor möjlighet för oss, säger partisekreteraren Lena Rådström Baastad (S) till TT.

LO bekymrade

– Det är bekymmersamt, men samtidigt kan vi se att Socialdemokraterna har klart starkast stöd bland våra medlemmar, säger LO:s förste vice ordförande Therese Guovelin.

SD har nu stöd av 28,8 procent bland manliga LO-medlemmar. Det är bara 9,9 procentenheter lägre än för S, som har stöd bland 39,7 procent av de manliga LO-medlemmarna.

SD ökar även bland kvinnliga LO-medlemmar, från 14,9 procent i novembermätningen till 19,6 procent i maj. Skillnaden i stödet för S respektive SD är här dock betydligt större. 36,7 procent av kvinnliga LO-medlemmar sympatiserar med S.

Bland privat anställda arbetare är skillnaden i stödet för S respektive SD obefintlig. 26,4 procent av privat anställda arbetare sympatiserar med S, medan siffran för SD är 25,5 procent. I novembermätningen var skillnaden nästan 12 procentenheter till fördel för S.

Fakta: Fler siffror från SCB

Stödet för SD ökar bland väljare med utländsk bakgrund.

I november sympatiserade 10,6 procent med SD. I maj var den siffran 12,0.

Ökningen är större bland kvinnor med utländsk bakgrund.

I november sympatiserade 9,4 procent med SD. I maj var den siffran 11,6 procent.

Ökningen bland män med utländsk bakgrund var mindre, från 11,9 till 12,5 procent.

Stödet för S minskar både bland män och kvinnor med utländsk bakgrund.

Det är betydligt färre som sympatiserar med SD än som vill rösta på partiet.

18,5 procent uppgav i maj att de ska rösta på SD medan det är 14,7 procent som sympatiserar med partiet.

För övriga partier är förhållandet det omvända, fler sympatiserar än röstar på partiet, med ett litet undantag för KD.

SCB mäter även nästbästa parti.

14,5 procent av M-väljarna anger SD som nästbästa parti.

För S-väljare är den siffran 4,5 procent.

Bland SD-väljare är det 45,3 procent som anger M som nästbästa parti.

11,8 procent av SD-väljarna anger S som nästbästa parti.

Källa: SCB

Fakta: Skillnaderna mellan SCB-mätningarna

Den första undersökningen som redovisades förra veckan svarar på frågan: Vilket parti skulle du rösta på om det vore riksdagsval någon av de närmaste dagarna.

Dagens undersökning mäter partisympati utifrån frågorna, Är det något av de politiska partierna som står dig närmare än de andra?, eller, Vilket parti har du störst sympati för?

För de flesta partier är det ingen större skillnad mellan vilket parti man röstar på eller vilket man sympatiserar med.

Det enda parti som skiljer ut sig är SD, där det är betydligt färre som säger sig sympatisera med partiet än som är beredda att rösta på det.

SCB-undersökningen i dag redovisar även stödet för EU-medlemskapet.

Källa: SCB