Foto: Pavel Koubek/TT

SD kräver debatt om svenskfientlighet

Sverigedemokraterna begär att riksdagen ska ordna en särskild debatt om det de benämner svenskfientlighet.

Debatten efter ett uppmärksammat ungdomsrån med inslag av förnedring kräver det, hävdar partiet.

Telegram från TT / Omni
27 febr. 2020, 10.28

I den framställan som lämnats in till talmannen motiverar gruppledaren Henrik Vinge begäran med att "attityderna till svenskfientlighet och rasistiskt våld riktat mot svenskar inte är lika samstämmiga som ifråga om rasism och främlingsfientlighet mot andra grupper."

Vinge anser att det är viktigt att "ansvarigt statsråd och företrädare för partierna ges möjlighet att redogöra för hur de ser på svenskfientlighet och vilka, om några, åtgärder de anser bör vidtas för att stoppa den".

Talmannen har inte tagit ställning till SD:s begäran ännu.

En särskild debatt kan ett parti begära i en fråga utan att det är kopplat till ett ärende. Ofta brukar det vara frågor som på ett eller annat sätt är aktuella på grund av uppmärksammade händelser eller förändringar.

Under det senaste året har debatter hållits om olyckor i arbetslivet, omorganisationen av Arbetsförmedlingen, gängkriminalitet och brist på kapacitet i elnätet.