Foto: Jonas Ekströmer/TT

SD vill ha nettominus i asylinvandringen

Färre ska söka asyl och färre ska beviljas uppehållstillstånd. Permanenta uppehållstillstånd ska helt utmönstras och fler ska avvisas och återvända frivilligt.

Med den politiken räknar Sverigedemokraterna med att Sverige får ett nettominus i flyktingpolitiken.

Telegram från TT / Omni
13 aug. 2020, 13.32

Partierna i migrationskommittén misslyckades med att nå en bred överenskommelse om Sveriges framtida migrationspolitik. Alla partier utom Socialdemokraterna reserverar sig mot ett eller flera av kommitténs förslag.

Sverigedemokraterna (SD) reserverar sig i stort sett mot hela betänkandet och lämnar in sitt särskilda yttrande som ett alternativ till kommitténs arbete.

– Kommitténs arbete har misslyckats kapitalt, säger partiledaren Jimmie Åkesson (SD).

Inte hållbar

Kommitténs förslag innebär en politik som svenska folket inte vill ha och som inte är hållbar för landet, anser han.

SD:s alla förslag har en sak gemensamt, att på alla tänkbara sätt minska asylinvandringen till Sverige och göra det så oattraktivt som möjligt om man ändå får stanna, så att inte fler lockas att söka asyl.

– Våra förslag går ut på att göra det mindre attraktivt att söka asyl i Sverige, säger Åkesson.

Asylrätten ska, enligt SD, utgå ifrån första säkra landsprincipen. Man ska inte kunna ta sig igenom flera säkra länder i Europa för att söka asyl i Sverige. Endast tillfälliga uppehållstillstånd ska beviljas. Permanenta uppehållstillstånd ska helt utmönstras ur utlänningslagen, även för kvotflyktingar.

Europeisk miniminivå

Bestämmelserna om anhöriginvandring ska anpassas till europeisk miniminivå, vilket ska gälla alla andra regler också. Bara flyktingar ska ha rätt att ta hit anhöriga, inte personer som fått uppehållstillstånd på andra grunder. Försörjningskraven vid anhöriginvandring ska skärpas.

Alla asylsökande ska bo och leva i särskilda asylcentra medan deras ansökningar prövas. För de som får tillfälligt uppehållstillstånd ska tillgången till välfärd vara begränsad. För att öka avvisningar vill SD se "omfattande" satsningar på inre utlänningskontroll och skärpta gränskontroller. Personer som fått stanna ska uppmuntras att återvända till sina hemländer.

Grovt kriminella utlänningar bör, enligt partiet, alltid utvisas även om det finns verkställighetshinder.

Fakta: SD:s förslag

Begränsa rätten att söka asyl till första asylland. Asylsökanden som passerat via ett säkert EU-land ska som huvudregel avvisas vid gränsen. Det ska åläggas den sökande att styrka sina skyddsskäl.

Begränsa anhöriginvandringen till EU-rättens miniminivå, och skärp försörjningskraven. Anhöriginvandring ska inte vara möjlig för alternativt skyddsbehövande, och strängare försörjningskrav ska införas för samtliga kategorier.

Avskaffa permanenta uppehållstillstånd. Anpassa uppehållstillståndens tid till lägsta tillåtna enligt EU-rätten. Kraven för att få svenskt medborgarskap genom naturalisation ska skärpas.

Begränsa rätten till välfärd för icke-medborgare. Rätten till ekonomiskt bistånd och välfärdstjänster ska kraftigt begränsas för icke-medborgare och alltid förenas med motprestation eller kvalificering genom arbete.

Uppmuntra återvandring och verkställ fler utvisningsbeslut. Utvisningsbeslut ska alltid förenas med frihetsberövande. Grovt kriminella ska utvisas även om det finns verkställighetshinder. Omfattande satsningar på inre utlänningskontroll och skärpta gränskontroller ska införas.

Källa: Sverigedemokraterna