Foto: Jessica Gow/TT

SEB anar ljusare tider i horisonten

Konjunkturen viker och arbetslösheten stiger de närmaste åren. Arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv målar upp en förhållandevis dyster bild.

SEB-ekonomerna är något mer optimistiska.

Telegram från TT / Omni
12 nov. 2019, 06.33

I år stannar den svenska BNP-tillväxten på beskedliga 1,1 procent, en halvering från i fjol, för att tappa ytterligare fart nästa år, 1,0 procent, enligt Svenskt Näringslivs konjunkturrapport.

Framför allt spökar en orolig ekonomisk omvärld. Att tillväxten på hemmaplan inte faller mer beror på hyfsat köpstarka hushåll, där konsumtionen bedöms öka, påhejad av fortsatt mycket låga räntor.

Det gör att arbetslösheten stiger, från 6,3 procent i fjol till 7,3 procent 2021. Trots det kvarstår problem för många företag att hitta rätt arbetskraft, men riktningen är tydlig.

SEB ser något ljusare på framtiden. USA:s räntesänkningar och framsteg i handelsförhandlingarna mellan USA och Kina har skapat en viss global tillförsikt – recessionsriskerna har minskat, skriver SEB i sin konjunkturprognos.

SEB räknar med en svensk BNP-tillväxt nästa år på 1,2 procent, men redan under senare delen av nästa år sker en återhämtning, tror bankens ekonomer.