Foto: Claudio Bresciani/TT

Skyddsombud föreslås få större befogenheter

Telegram från TT / Omni
19 febr. 2020, 21.20

Närmare 50 personer omkom i arbetsplatsolyckor i Sverige förra året. För att arbetsplatserna ska bli säkrare föreslår regeringen nu att de regionala skyddsombuden ska få större befogenheter.

Skyddsombuden ska kunna kontrollera alla arbetsplatser som har ett kollektivavtal, skriver arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) i en debattartikel i Dagens Nyheter tillsammans med Marie Nilsson, förbundsordförande för IF Metall, och Johan Lindholm, förbundsordförande för Byggnads.

I dag får de regionala skyddsombuden bara verka på arbetsplatser där minst en anställd är medlem i ett fackförbund. Det kravet har lett till att det finns företag med kollektivavtal, men där de regionala skyddsombuden inte får tillträde. Det är till exempel vanligt på arbetsplatser med många utstationerade arbetare. Med utstationerad arbetskraft avses anställda från andra länder som tillfälligt arbetar i Sverige.

På de arbetsplatserna kan inte de regionala skyddsombuden agera, "trots att de får direkta uppgifter om eller själva kan konstatera brister i arbetsmiljön", skriver artikelförfattarna.