Foto: Sebastian Gollnow/AP/TT

Snart klart för ny upphovsrätt på nätet

Nya upphovsrättsregler för internet både hyllas och sågas sedan EU-parlamentet sagt sitt.

– Viktigt för demokratin, hävdar anhängarna – medan motståndarna lovar fortsatt kamp, ända upp i EU:s domstol.

Telegram från TT / Omni
26 mars 2019, 05.15

Efter en mångårig och rejält infekterad strid sade EU-parlamentets ledamöter på tisdagen ja till de nya reglerna med god marginal, 348 mot 274.

– Det var ett bra beslut. Det här är ett steg i rätt riktning för de kulturarbetare som är så viktiga för demokratin och som i dag ser sitt hårda arbete reas ut och vinsterna hämtas hem av de stora amerikanska företagen, säger svenska ja-röstaren Jytte Guteland (S) på väg ut från plenisalen.

Också EU-kommissionen är nöjd.

"Dagens omröstning garanterar rätt balans mellan alla parters intressen – användare, skapare, författare och press – samtidigt som plattformarna åläggs proportionella åtaganden", heter det i ett uttalande från digitalkommissionärerna Andrus Ansip och Mariya Gabriel.

Tryck på Tyskland?

Därmed är förslaget i princip klubbat. Det enda som återstår är ett slutligt klartecken från EU:s medlemsländer i ministerrådet, sannolikt i början av april. Det väntas bli en formalitet med tanke på att länderna redan gett ett preliminärt ja på förhand.

Trycket lär ändå bli hårt på framför allt regeringen i Tyskland, där debatten varit extra het om förslagets paragrafer 11 och 13 (numer omnumrerade till 15 och 17).

De två paragraferna handlar om ersättning vid länkning och hur man kontrollerar att inte otillåtet material laddas upp och kallas för "länkskatt" och krav på uppladdningsfilter av kritikerna.

I Tyskland är oenigheten stor mellan ja-sägande kristdemokrater och nej-sägande socialdemokrater. Om den tyska regeringen svänger till ett nej i ministerrådet kan fortfarande upphovsrättsförslaget ändras.

"Juridisk gråzon"

Motståndarnas optimism är dock begränsad.

– Jag hoppas att man i Sverige kallar samman EU-nämnden och ger ett tydligt mandat till regeringen att säga nej till detta, men att få majoritet i (minister)rådet är betydligt mycket svårare, säger svenske ledamoten Fredrick Federley (C).

Kollegan Max Andersson, tidigare MP men nu politisk vilde och medlem i nybildade Partiet Vändpunkt, hoppas främst på en förändring på längre sikt, när och om frågan kan tas till EU-domstolen.

– Förhoppningsvis kommer uppladdningsfiltren att falla, precis som datalagringsdirektivet gjorde, när EU-domstolen får uttala sig i frågan. Men det är många år dit och till dess kommer många företag att leva i en juridisk gråzon om de inte filtrerar sina användares uppladdningar, säger Andersson efter omröstningen i Strasbourg.

Kritiska svenskar

De svenska ledamöterna är överlag kritiska till de nya reglerna. 15 av 20 ledamöter röstade nej på tisdagen, med hänvisning till paragraferna 11 och 13.

– Vi tycker självklart det är bra med en upphovsrättslagstiftning som skyddar alla de som skapar det vi läser och lyssnar på på nätet. Men det är 11 och 13 som skapar en fel balans och missgynnar den digitala miljön, säger Gunnar Hökmark (M), som hade velat se fler stödröster från svenska S.

– Hade tre svenska socialdemokrater röstat för att vi skulle behandla det i detalj så hade vi kunnat få bort artikel 11 och artikel 13.

Jytte Guteland försvarar dock sin insats.

– Det hade satt frågan i långbänk. Efter 18 års tid av arbete tycker jag att kulturarbetarna har rätt att komma framåt, säger Guteland.

Infekterad debatt

Striden om upphovsrätten har varit minst sagt infekterad, med ömsesidiga anklagelser om att ledamöterna bara driver diverse storbolags intressen – amerikanska internetjättar på ena sidan eller tyska och franska storförlag på den andra.

Tyske kristdemokraten Axel Voss, som varit ansvarig för parlamentets behandling och mordhotats på kuppen, hoppas nu på lugn och ro.

– Jag är väldigt lättad. Vi får en juridisk säkerhet och vidgar rättigheterna för användarna. Nu kan vi fokusera mer på de här punkterna och koncentrera oss på vad vi har på bordet. Det är inte så dåligt som ni tror, säger Voss i Strasbourg.

Fakta: Striden om upphovsrätten

EU-kommissionen lade i september 2016 fram ett förslag till moderniserade upphovsrättsregler för att anpassa dem till den digitala utveckling som skett sedan tidigare regler infördes från början av 00-talet.

Förslaget har dock varit stark omdiskuterat, inte minst på grund av dess skrivningar om ersättning vid länkning (i förslagets artikel 11, numer omdöpt till artikel 15) och hur uppladdning av otillåtet material ska stävjas (artikel 13, numer omdöpt till artikel 17), vilket fått kritikerna att tala om "länkskatt" och att plattformar kan behöva införa uppladdningsfilter.

Dagens omröstning slår fast den kompromiss som EU-parlamentets förhandlare har enats om med EU:s medlemsländer. Efter dagens klartecken går frågan nu vidare till att slås fast definitivt av EU-länderna i ministerrådet, troligtvis den 9 april.

Fakta: Så röstade svenskarna

Den avgörande omröstningen om stärkta upphovsrättsregler på nätet röstades igenom med 348 ja-röster mot 274 nej och 36 avstår. Så här röstade svenskarna:

* Ja (3): Jytte Guteland (S), Olle Ludvigsson (S) och Marita Ulvskog (S).

* Nej (15): Max Andersson (PV), Malin Björk (V), Jakop Dalunde (MP), Linnéa Engström (MP), Fredrick Federley (C), Christofer Fjellner (M), Aleksander Gabelic (S), Anna Hedh (S), Gunnar Hökmark (M), Peter Lundgren (SD), Jasenko Selimovic (L), Anders Sellström (KD), Bodil Valero (MP), Cecilia Wikström (L) och Kristina Winberg (SD).

* Deltog ej (2): Anna Maria Corazza Bildt (M) och Soraya Post (FI).

En tidigare omröstning om att rösta om ändringsförslag röstades ned med 312 röster mot 317. Här röstade samtliga närvarande svenskar ja, utom Guteland, Ludvigsson, Lundgren och Winberg. De två sistnämnda har dock i efterhand påpekat att de röstade nej av misstag, medan Marita Ulvskog av misstag röstade ja.

Källa: EU-parlamentet.

Citat: Tyckt och sagt om upphovsrätten

"Detta beslut riskerar att undergräva både det fria ordet på nätet och öppen tillgång till information. Detta är inte en bra dag för de som vill se ett fritt och öppet internet".

(Uttalande från Jakop Dalunde (MP) som är kritisk mot parlamentets beslut).

– För användarna kommer internet att bli betydligt saktare. För småskaliga nätsajter och så vidare kommer det bli svårare att få sitt material delat.

(Fredrick Federley (C) är besviken).

"I dag gjorde vi tre knapptryckningar om Copyrightdirektivet. En missade vi på och tryckte fel. Det var omröstningen om i vilken ordning vi skulle rösta. Om den hade gått igenom hade vi fått rösta om att ta bort artikel 13 vilket vi ville".

(Sverigedemokraternas två ledamöter tryckte fel i en av omröstningarna, men förklarar sig via Twitterkontot SD i Europaparlamentet).

– Det är inget konstigt egentligen. Vi är fortfarande det största politiska partiet. Vi har väldigt många medlemmar som tycker olika i den här frågan.

(Anna Hedh (S) om splittringen inom S där tre ledamöter röstade ja och två nej).

"Detta innebär inte slutet för internet, vilket vissa vill ge sken av. Men det är ytterligare en i raden av dumregleringar av nätet. Återigen beslutad av människor som faktiskt inte förstår hur det fungerar".

(Christofer Fjellner (M) suckar tungt via SMS).

– Det vore ju fullkomligt fantastiskt om det enorma medborgarengagemang som visat sig de senaste dagarna skulle få rådet att ändra sig. Om det händer måste jag nypa mig i kinden för att försäkra mig om att jag inte drömmer.

(Max Andersson, tidigare MP men nu medlem i nya Partiet Vändpunkt, hoppas på en förändring i sista stund i ministerrådet).

"Vänsterpartiet vill se en modell som både ger kulturskapare betalt och som utvecklar internet som en plattform för användare och medborgare. Internetjättarna ska både betala kulturskapare och skatt".

(Malin Björk (V) är besviken i ett uttalande).