Foto: Veronica Johansson/SvD/TT

Sölvesborgs kulturchef: "Vill inte ha mig"

Sölvesborgs kultur- och bibliotekschef lämnar sitt uppdrag.

– Det går ju inte att leda en verksamhet hos en arbetsgivare som inte vill ha mig, säger Sofia Lenninger.

Telegram från TT / Omni
24 okt. 2019, 11.09

Enligt ett pressmeddelande från den SD-styrda kommunen är bakgrunden att hon inte haft samma syn som arbetsgivaren på chefskapets roll och uppdrag i det förändringsarbete som pågår.

Detta påverkar förtroendet från arbetsgivaren, enligt kommunchef Lars Ericsson.

Sölvesborg styrs av Samstyret, en koalition bestående av SD, M, KD och lokala Sölvesborg- och Listerpartiet. Här genomförs flera förändringar av kommunverksamheten som hamnat i nationellt mediefokus, bland annat på kulturområdet.

– Det har varit annorlunda. Kulturfrågorna har kommit i fokus på ett sätt som var nytt för mig, säger Sofia Lenninger till TT.

Utmanande samtidskonst

Ett exempel är beslutet att stoppa inköp av det som den regerande kommunmajoriteten kallar utmanande samtidskonst, eller "menskonst", som den Sverigedemokratiska ordföranden för fritids- och kulturnämnden uttryckte det i en intervju med SVT.

Här har Sofia Lenninger sett det som sin uppgift som tjänsteman att påtala fakta i frågan.

– Diskussionen har ju handlat om att vi har köpt in utmanande samtidskonst i Sölvesborg och det har vi inte gjort. Det har varit viktigt för mig att föra fram den faktan.

Hon understryker att hon inte fått veta exakt vad i hennes sätt att sköta jobbet som gjort att arbetsgivaren förlorat förtroendet för henne.

Sölvesborgs reviderade biblioteksplan har också uppmärksammats nationellt. Det nya här är bland annat att litteratur framöver inte behöver köpas in till skolbiblioteken på alla elevers modersmål. I den nya biblioteksplanen står det i stället att det på skolbiblioteken ska finnas litteratur på andra språk än svenska.

"Pressad situation"

TT: Har det varit en svår situation som tjänsteman att hantera den här uppmärksamheten?

– Man har ju under en lite pressad situation fått sortera mellan uppdraget att ta fram fakta och underlag till politiken och att förmedla för allmänheten hur vår verksamhet ser ut just nu, säger Sofia Lenninger.

TT: Vad ska du göra nu?

– Vila upp mig. Reflektera över vad som har hänt. Och sedan beger jag mig väl ut i den utmanande samtiden igen.

Enligt kommunchef Lars Ericsson innebär överenskommelsen att Sofia Lenninger får 14 månadslöner, vilket motsvarar 650 000 kronor.

Han säger till TT att han inte vill kommentera bakgrunden utöver det som kommunen skrivit i sitt pressmeddelande.

Fakta: Ny bibliotekspolitik i Sölvesborg

Inte alla elevers modersmål: I kommunens ursprungliga biblioteksplan står det att "På skolbiblioteken ska finnas litteratur på alla elevers modersmål". Samstyret har valt att ändra formuleringen till "På skolbiblioteken ska finnas litteratur på andra språk än svenska".

Inte söka upp de som talar minoritetsspråk: I den nya planen vill man stryka ett av de tidigare mål man haft för att öka delaktighet när det kommer till bibliotekens utbud. Nu ska man inte längre "särskilt söka upp prioriterade grupper som till exempel barn och unga och representanter för minoritetsspråken".

Nej till samarbete: Samarbetet mellan modersmålslärare och bibliotek stryks i nya planen.

Bort med integration: Den tidigare ambitionen att få till samarbeten med studieförbund för att få till verksamhet som "främjar gemenskap, förståelse och integration" ändras till "främjar gemenskap, förståelse för varandras olikheter".

Källa: Ny reviderad biblioteksplan 2019–2022, Sölvesborgs kommun