Spelbranschen får bakläxa av regeringen

Telegram från TT / Omni
28 March 2019, 16.24

Spelbranschen får bakläxa av civil- och konsumentminister Ardalan Shekarabi (S) vad gäller förslag för mindre aggressiv spelreklam. Skärpt lagstiftning kan bli nästa drag.

– Min första bedömning är att det de har presenterat i dag inte är tillräckligt, det kommer inte att leda till en märkbar förändring av spelreklamen. Syftet var ju att aggressiviteten i spelreklamen skulle minska, säger Shekarabi till TT om de förslag till riktlinjer som spelbranschens företrädare har haft en månad på sig att ta fram.

TT: Vad fattas?

– Det mesta i de här riktlinjerna är ju i linje med den lagstiftning som finns i dag, svarar ministern och pekar bland annat på att bolagen säger att de inte ska rikta reklam till barn.

Enligt Shekarabi är det oerhört viktigt att ta nästa steg för att skydda konsumenterna:

– Min bedömning är att vi står närmare en skärpt lagstiftning i dag. Jag ser ett behov av att vi ska ingripa och förstärka konsumentskyddet.