Foto: Anders Wiklund/TT

Stålbranschen hoppas på tullfred

Stålbranschen räknar med mer rättvisa, ordning och reda och kanske också färre tullar om Joe Biden blir amerikansk president. Donald Trump lamslog bland annat världshandelsorganisationen WTO.

– För vår del är ett fungerande WTO helt avgörande, säger Mathias Ternell på Jernkontoret.

Telegram från TT / Omni
05 nov. 2020, 20.17

Europeisk stålindustri tullbelades för några år sedan av president Trump som var allmänt mer konfrontativ i sin handelspolitik och där han hävdade säkerhetspolitiska skäl som motiv.

Men trots de försiktigt hoppingivande signalerna – det är ändå lite för tidigt att säga vad en i nuläget förväntad Biden-seger betyder för den tulldrabbade stålbranschen, enligt Mathias Ternell, handelspolitisk direktör på branschorganisationen Jernkontoret.

Rent allmänt bedöms Joe Biden – om han väljs – öppna för mer internationellt samarbete igen, vilket är positivt för svensk export och svensk stålproduktion.

Ternell förväntar sig en tydlig positiv konsekvens – stopp för amerikansk blockering av världshandelsorganisationen WTO. Organisationen har i praktiken lamslagits sedan USA vägrat tillsätta domare, med följd att den starkare parten kan vinna handelstvister.

– För vår del är ett fungerande WTO helt avgörande, säger Mathias Ternell.

USA:s hot om tullar på europeisk bilindustri försvinner förmodligen också, där Trump använde bilarna som ett trumfkort han dock aldrig spelade ut, enligt Ternell. Bilindustrin är en stor stålkund.