Foto: Johan Nilsson/TT

Suv från Toyota vinnare i krockrapport

Toyotas suvmodell Rav4 är vinnare i Folksams nya rapport om bilars krocksäkerhet, som bygger på analys av verkliga olyckor.

Men det är liten skillnad mellan de säkraste modellerna. Många av dem görs av Volvo eller tyska tillverkare.

Telegram från TT / Omni
03 sept. 2019, 14.12

Folksams krockrapport, som publiceras för 18:e gången, har en särställning i forskningen om trafiksäkerhet eftersom den görs med data från verkliga olyckor. Skadeuppgifter från akutsjukvården ingår också.

Liksom tidigare upplagor visar årets rapport att skillnaden mellan de 324 granskade bilmodellerna är stor.

Toyotas suv Rav4 är 52 procent säkrare att åka i än medelbilen i undersökningen. Suvar och andra stora bilar ger generellt bättre skydd än småbilar, och nya modeller är i allmänhet bättre än äldre.

Volvo kan glädja sig åt att alla företagets modeller är mer än 40 procent säkrare än medelbilen, oavsett storleksklass.

Bland de minsta bilarna har framförallt Skoda Fabia, men även Ford Fiesta, de bästa resultaten.

I stora drag fortsätter bilar att bli allt säkrare. Risken för att omkomma, om bilen krockar, har minskat med nästan 90 procent sedan 1980-talet. Risken för invaliditet har minskat med 75 procent.

I framtiden kommer de största framstegen att göras med tekniska system som helt undviker eller mildrar kollisioner, tror Anders Kullgren, forskningschef på Folksam.

Fakta: Krockrapport

Folksam har granskat personskador vid 202 300 kollisioner mellan personbilar i Sverige från 1994 och framåt, och dessutom 59 000 skaderapporter från sjukvården.

324 bilmodeller ingår och har rankats i förhållande till ett medelvärde.

De fem bästa, siffran anger procent bättre än medelbilen (storleksklass inom parentes):

Bästa mellanstora bil:

Bästa större småbil:

Bästa minibussar:

En bilmodell måste ha drabbats av ett visst antal kollisioner för att värderas. Nya eller ovanliga modeller kan saknas.

Rapporten har stor tyngd inom forskningen om trafiksäkerhet, eftersom den i grunden bygger på ett omfattande material från verkliga olyckor. För att få med nyare modeller har dock även resultat från krocktester vägts in.

Källa: Folksam