Foto: R.S. Iyer/AP/TT

Svenska företag blickar mot Indien

När Indiens premiärminister Narendra Modi och statsminister Stefan Löfven (S) möts nästa vecka finns en rad svenska storbolag med vid ett rundabordssamtal.

Indiens extrema tillväxt lockar men utmaningarna för utländska bolag är också många.

Telegram från TT TT / Omni
15 april 2018, 06.30

För två år sedan gjorde Stefan Löfven sällskap med en stor svensk näringslivsdelegation när man var i Mumbai och Löfven träffade Narendra Modi.

På tisdag nästa vecka returnerar Löfven Indienbesöket när Modi kommer på bilaterala samtal till Stockholm. För svenskt näringsliv är tisdagseftermiddagen mest intressant där en stor samling näringslivstoppar deltar.

TT erfar att bland företagen som kommer att finnas på plats på tisdag återfinns bland annat: Volvo, ABB, Astra Zeneca, Ericsson, Atlas Copco, Investor, SKF och Saab.

Det sistnämnda bolaget med vd:n Håkan Buskhe har extra stort intresse för Indien då landet aviserat att man under 2018 ska göra klart med köp av nya stridsflygplan, en order värderad till uppemot 100 miljarder kronor, i så fall en av Sveriges största exportorder genom tiderna.

Stigande intresse

Det svenska intresset för Indiens marknad är samtidigt på uppåtgående. Sveriges totala export till landet steg under 2017 till drygt 11,4 miljarder svenska kronor från 8,9 miljarder kronor året dessförinnan. Business Sweden som hjälper svenska företag med sin försäljning globalt, gör bedömningen att drygt 180 svenska bolag nu finns representerade i Indien jämfört med 160 för två år sedan.

– Det finns ett väldigt starkt och ökande intresse. Många bolag känner att man måste förhålla sig till den indiska marknaden med tanke på den globala tyngd som den kommer att få under de närmaste åren, säger Carsten Grönblad, handelssekreterare för Business Sweden och stationerad i New Delhi och fortsätter:

– Dels har du själva tillväxttakten i landet men dels också att fler och fler bolag är intresserade av att ha Indien som en bas för sin export i regionen.

Ett sådant exempel är AB Volvo som i år firar att bolaget varit verksamt i Indien under 20 års tid.

– Vi har sett en stark tillväxt de senaste åren och det bygger på landets hela samhällsutveckling där det behövs såväl lastbilar och bussar samt anläggningsmaskiner, säger Niklas Gustafsson, ansvarig för samhällsfrågor inom Volvokoncernen.

Som exempel nämner Niklas Gustafsson hur det i snitt byggs två mil nytt vägnät varje dag.

– Det är såklart bra för våra affärer med anläggningsmaskiner, det kan handla om att bygga vägar som inte regnar bort vi nästa monsunregn och sedan ska dessa vägar utnyttjas av till exempel lastbilstrafik, säger han.

Komplex marknad

Samtidigt, trots ett flertal stora ekonomiska reformer och stor politisk vilja att få in utländska bolag i Indien påpekar såväl Carsten Grönblad som Niklas Gustafsson att det finns utmaningar i ett land med över en miljard invånare och som består av 29 olika delstater.

– Det är som en hel kontinent och en komplex marknad. Det gäller att förstå hur man anpassar sin strategi och affärsmodell för att verkligen komma in och nå sin potential, säger Carsten Grönblad.

– Det finns enorma utmaningar att lyfta alla dessa människor ur fattigdom och med den urbanisering som sker. Man bedömer att det är fler människor i Indien som de tio närmaste åren flyttar från landsbygd till stad än hela Europas befolkning, säger Niklas Gustafsson.

– Det gäller att vara väldigt ödmjuk och tålmodig.

Fakta: Sveriges export till Indien

Sveriges totala export i miljoner kronor till Indien de senaste åren:

2012: 11 314

2013: 9 958

2014: 10 378

2015: 10 941

2016:8 921

2017: 11 434

Källa: Kommerskollegium.