Foto: ERIK MÅRTENSSON/TT

Svenska grödor växer sig allt starkare

Telegram från TT / Omni
26 mars 2019, 08.58

Kött- och spannmålsproduktionen står still och mjölkproduktionen krymper – men landets grönsaksodling är rekordstark.

Konsumtionen av frukt och grönt växer, en bidragande orsak till att produktionen – räknat utifrån produktionsvärdet i löpande priser – har ökat med mer än 50 procent på tio år, rapporterar ATL. Bland de grödor som ökar finns gurka, lök och morötter.

– Debatten om Sveriges importberoende på livsmedelssidan har också ökat efterfrågan, säger Lars-Erik Lundkvist, näringspolitisk expert på LRF, till tidningen.

Produktionsvärdet för grönsaker steg från 1 540 miljoner kronor år 2007 till 2 380 miljoner kronor tio år senare. Enligt Jordbruksverket är värdet för svensk bär- och grönsaksodling tillsammans nu drygt 5,3 miljarder kronor – en rekordnotering.

En bidragande orsak till produktionsökningen är att företagen blivit större och färre och fått stordriftsfördelar.