Foto: Christine Olsson/TT

Svenskars syn på Förintelsen undersökt

Av över 1 200 tillfrågade svenskar säger sig 98 procent vara säkra på att Förintelsen ägt rum, enligt en ny undersökning av Forum för levande historia.

Telegram från TT / Omni
04 april 2019, 07.29

Ökad antisemitism och flera attentat mot synagogor fick myndigheten att genomföra undersökningen av svenskarnas inställning till Förintelsen, rapporterar Ekot.

Undersökningen bygger på webbintervjuer utförda av Novus i juni 2018. 1 027 personer i åldrarna 18 till 79, och 207 ungdomar i åldrarna 14 till 18, deltog.

98 procent av de tillfrågade uppger sig vara säkra på att Förintelsen ägt rum.

– Jag skulle nog säga att jag blev positivt överraskad. Jag hade nog väntat mig kanske en mer komplex bild, lite mer av historieförnekelse, säger Ingrid Lomfors, överintendent på Forum för levande historia, till radion.

Andra frågor fokuserade på hur de tillfrågade beskriver Förintelsen, vilka som var offer och vilka som var ansvariga.

Det är första gången som en undersökning där både unga och äldre fått svara på frågor om Förintelsen har genomförts i Sverige.

Tidigare undersökningar har fokuserat på skolelever och lärare. I en av dem, från 1997, svarade 11,6 av de tillfrågade – födda mellan 1979 och 1985 – "vet ej" på frågan om de var säkra på huruvida Förintelsen ägt rum.

Fakta: Undersökningen

I Forum för levande historias undersökning ställs följande fråga till de svarande:

"Med Förintelsen brukar vanligtvis menas nazisternas mord på ungefär sex miljoner judar under andra världskriget. Hur säker är du på att Förintelsen har ägt rum?"

Svaren från den äldre panelen, åldrarna 18 till 79, löd:

Inte alls säker: 0,6 procent

Lite osäker: 0,9 procent

Ganska säker: 5,4 procent

Helt säker: 92,5 procent

Vet ej: 0,6 procent

Svaren från den yngre panelen, ungdomar i åldrarna 14 till 18, löd:

Inte alls säker: 0,8 procent

Lite osäker: 0 procent

Ganska säker: 12,3 procent

Helt säker: 85,6 procent

Vet ej: 1,3 procent

Källa: Forum för levande historia