Foto: Pontus Lundahl/TT

Sverige ger 300 miljoner i nytt klimatbistånd

Telegram från TT / Omni
01 dec 2020, 11.01

Världsbankens klimatinvesteringsfond, som stödjer utvecklingsländernas klimatarbete, utökas med en ny fond som fokuserar på omställning av den tunga industrin. Upplägget påminner om projektet Fossilfritt Sverige, som tar fram färdplaner för att göra svensk industri oberoende av fossila råvaror.

Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) meddelar att Sverige bidrar med 100 miljoner kronor per år 2020–2022 till den nya fonden. Det totala behovet uppskattas till motsvarande ungefär 4,6 miljarder kronor.

Sveriges sammanlagda bidrag till Världsbankens klimatinvesteringsfond blir inklusive det nya bidraget 1,1 miljarder kronor fram till 2022. Totalt har 14 länder hittills bidragit med sammanlagt motsvarande ungefär 75 miljarder kronor till klimatinvesteringsfonden, vilket har resulterat i omkring 300 projekt i 72 olika länder.