Swedbank-affärer kan vara insiderbrott

Storägares aktieförsäljningar i Swedbank i samband med avslöjanden om misstänkt penningtvätt kan vara insiderbrott, enligt Daniel Stattin, professor i juridik på Uppsala universitet.

Telegram från TT / Omni
03 april 2019, 10.57

Det första avslöjandet om misstänkt penningtvätt i Swedbanks baltiska verksamhet kom den 20 februari. Avslöjandet fick aktien att störtdyka, ner drygt 20 procent. Swedbank kände till Uppdrag gransknings uppgifter lite mer än en vecka i förväg.

– Visste man om det här när handeln skedde, i så fall handlar det om insiderbrott, säger Daniel Stattin.

Storägaren sålde

Swedbanks fondbolag Robur, fjärde största ägaren i Swedbank, sålde Swedbank-aktier för totalt omkring 60 miljoner kronor dagarna före publiceringen, uppgifter som DI tagit fram.

– Jag är helt övertygad om att de (Ekobrottsmyndigheten) har börjat titta på de där försäljningarna. Åklagaren har säkert börjat fundera på om han ska inleda en förundersökning i den delen också, säger Daniel Stattin.

Swedbank Robur har bekräftat försäljningarna men säger att de inte haft något med SVT:s Uppdrag gransknings publicering att göra.

Vid ett ägarmöte den 18 februari, som hölls inför bolagsstämman, informerade banken ett antal av sina största aktieägare om publiceringen som var på gång.

På grund av det mötet har EBM inlett en förundersökning om obehörigt röjande av insiderinformation. Och det var med anledning av den utredningen myndigheten gjorde en razzia på Swedbanks huvudkontor.

Ordförande informerades

Att ge vissa aktieägare kurspåverkande information före andra är brottsligt och kan innebära att bolaget bötfälls av börsen.

Hur informationen om granskningen spreds, vilka som tog del av informationen och sedan eventuellt agerade på den har betydelse för om det kan betraktas som insiderbrott.

För Swedbank Roburs del var bolagets styrelseordförande på plats på ägarmötet, uppger Marianne Nilsson, ansvarig för ägarfrågor på Swedbank Robur.

"Robur representerades av Fondbolagets styrelseordförande som inte på något sätt är involverad eller har insyn i dagliga portföljförändringar", skriver hon i ett mejl till TT. Enligt henne handlade försäljningen bland annat om portföljförändringar som påbörjats veckan innan.

– Om man är styrelseordförande i ett bolag och är närvarande vid ett informationsmöte för att man har ett stort aktieinnehav i ett annat bolag – och man får information som kan uppfattas som insiderinformation som kan påverka kursutvecklingen på värdepappren – då bör man nog se till att det inte sker någon handel, säger Daniel Stattin.

Vem fick info?

I och med att ordföranden deltog vid mötet skulle man möjligen kunna hävda att Robur haft informationen, enligt honom. Dock kan det ha varit så att en enskild handlare som fått i uppgift att verkställa försäljningen inte känt till uppgifterna.

– Det är möjligen en väg att ursäkta sig. Sen får åklagarna titta på hur informationsflödena sett ut, säger Daniel Stattin.

Även SEB Fonder som har ett stort innehav i Swedbank sålde aktier för drygt 60 miljoner kronor dagen före Uppdrag granskning publicering.

Enligt SEB:s presschef Frank Hojem, hade SEB ingen representant med på Swedbanks ägarmöte.

– Den försäljning som gjordes var från en kvantbaserad fond, det vill säga ingen aktivt förvaltad fond, och var del av en planerad omfördelning, säger han.

Båda fondbolagen säger att de aktuella försäljningarna motsvarar en liten del av deras totala innehav i Swedbank. Det i sig är dock ett "struntargument" enligt Daniel Stattin.

– Det räcker med att sälja en aktie så kan det vara insiderbrott. Med de belopp det rör sig om skulle jag säga att det förmodligen skulle betraktas som grovt insiderbrott, säger han.

Fakta: Swedbanks aktiekurs

18 februari: Swedbank har möte med vissa ägare inför bolagsstämma och informerar om kommande Uppdrag granskning.

19 februari: Swedbanks aktiekurs är 211 kronor.

20 februari: Uppdrag granskning avslöjar misstänkt penningtvätt i Swedbanks baltiska verksamhet och aktiekursen rasar.

21 februari: På två dagar har aktiekursen dykt över 20 procent till nivån 165 kronor.

26 mars: Swedbanks aktiekurs är 175 kronor.

27 mars: Uppgifter om att Swedbank utreds av amerikanska myndigheten och misslyckats med att lämna in alla uppgifter som efterfrågats till myndigheterna. Razzia på Swedbanks huvudkontor. Aktien rasar.

28 mars: Swedbanks vd Birgitte Bonnesen får sparken en timme före bolagsstämman. Aktien som den 28 mars handlas utan utdelning handelsstoppas under större delen av dagen. Raset fortsätter till nivån 131 kronor.

2 april: Swedbanks aktiekurs är 144 kronor.

Fakta: Insiderbrott

Lika för alla, ingen ska ha bättre information än någon annan. Insiderreglerna för börsbolag syftar till att småspararen och storägaren ska äga sina aktier på samma villkor.

Det handlar exempelvis om att information som kan påverka aktiekursen ska lämnas till alla samtidigt.

Insiderinformation är information som inte offentliggjorts och inte är allmänt känt som väsentligt kan påverka aktiekursen.

Reglerna finns i marknadsmissbrukslagen, och omfattar både den som sprider och den som använder information, eller försöker påverka marknaden på ett otillåtet sätt.

Källa: Nationalencyklopedien och marknadsmissbrukslagen