Swedbankkundernas pengar trygga

Lugn. Du behöver inte oroa dig för dina sparpengar om du är kund i Swedbank, försäkrar en sparekonom. Annat är det för aktieägarna.

Telegram från TT / Omni
28 mars 2019, 19.44

Den som är vanlig kund i banken behöver inte känna oro för sina sparpengar eller sina fonder, lugnar Johanna Kull, sparekonom på Avanza. Pengarna är skyddade, med insättningsgaranti för pengar på sparkonton och i separata fondbolag skilda från banken. Annat är det för aktieägarna, och för den som äger andelar i Sverigefonder.

– Swedbank är en väldigt vanlig aktie i Sverigefonder, och aktien har tappat en tredjedel den senaste månaden. Men totalt sett utgör den så liten andel av en fond att det inte spelar så jättestor roll för avkastningen, säger hon.

Riskabelt med aktier

Däremot har den som äger aktier direkt i banken fått se sina tillgångar minska rejält.

– Då bör man ta sig en funderare hur man ska göra. Risken i Swedbank är hög just nu, och det är omöjligt att förutse hur det kommer att gå. Det kommer att ta lång tid, kanske flera år, innan vi får veta.

Ändå är det många som köpt på sig aktier i banken den senaste månaden. Hos Avanza har antalet aktieägare i Swedbank ökat från 33 700 den 19 februari till hela 60 400 i dag. Under samma tid har värdet sjunkit med nästan en tredjedel.

– Det är en farlig strategi att vara inne och försöka bottenfiska. I Danske Bank har aktiekursen halverats. Sedan är det inte säkert att det blir så i Swedbank, säger Johanna Kull.

Finansinspektionen (FI) följer noga det som händer i Swedbank, förklarar Martin Noreus, biträdande generaldirektör i FI.

– Vi har täta kontakter med banken, och även med relevanta utländska myndigheter, säger han.

Det är framför allt de tre baltiska motsvarigheterna till FI, men även den amerikanska.

– Vi jobbar tätt nu när det är mycket som händer.

Träffar ledningen

FI ska nu träffa bankens ledning, ordföranden Lars Idermark och den nyutnämnde tillfällige vd:n Anders Karlsson.

– Det är de som ansvarar för hur det här sköts nu, och det är de som vi håller ansvariga. Det viktiga nu är att banken vidtar åtgärder för att upprätta förtroendet för banken. Vi tycker att det är viktigt att banken är transparent.

Hur det varit med den saken hittills vill han inte kommentera, men han konstaterar att både marknaden, aktieägarna och kunderna vill ha mer information.

Swedbank är en stor, systemviktig bank i Sverige och de baltiska länderna, och det är viktigt att den är stabil och sund, understryker han.

– Det är viktigt för Sverige att banken är stabil och sund. Men i dagsläget är vi inte oroliga för bankens finansiella ställning. Däremot har aktieägarna förlorat stora värden.

Vanliga bankkunder behöver därmed inte vara oroliga, enligt Noreus.

Straffavgifter

Men Swedbank riskerar straffavgifter från flera håll för penningstvättshärvan, bekräftar han. FI håller på med sin utredning, liksom de baltiska staterna. Även i USA pågår en utredning.

– Vi kan utdöma en sanktion på 10 procent av omsättningen.

Andra länder där banken har verksamhet, som de baltiska, kan också utkräva sanktionsavgifter. Hur höga de kan bli vill han inte kommentera.

Dessutom kan de amerikanska myndigheterna utdöma mycket kraftfulla sanktioner. Sammantaget skulle Swedbank alltså kunna drabbas mycket hårt.

Men detta vill inte Martin Noreus spekulera om nu. Det är inte ovanligt att amerikanska myndigheter ställer frågor, förklarar han och vill inte prata om vilka risker det finns för att Swedbank till exempel skulle förbjudas att handla i dollar. Men han medger att en sådan åtgärd från amerikanska myndigheter skulle innebära att banken inte kan fortsätta sin verksamhet.

– Vi ser ingen oro för Swedbanks finansiella ställning nu. Men vi följer utvecklingen noga, och är redo att vidta de åtgärder som behövs, säger Martin Noreus.

Fakta: Swedbank och dina pengar

Sparpengar är skyddade. Insättningsgarantin är ett skydd för ditt sparande och ansvarig myndighet är Riksgälden som rapporterar till finansdepartementet.

Insättningsgarantin innebär att om banken/sparinstitutet som du har pengar hos skulle gå i konkurs, så är du garanterad att få tillbaka dina pengar upp till 950 000 kronor. Du får tillbaka 950 000 kronor per person och institut, så du kan öppna hur många konton du vill i olika institut.

Den som äger andelar i fonder är också skyddad. Fonderna är separerade från banken i särskilda fondbolag, och är placerade i förvaringsinstitut.

Aktieägarna är däremot inte skyddade, och Swedbankaktien har fallit rejält på senare tid. Swedbanks aktie stod i 210,80 kronor den 19 februari. Vid lunchtid på torsdagen 28 mars var kursen 148,45 kronor.

Källor: Avanza, Riksgälden och Stockholmsbörsen