Telia ror hem TV4-affären

I början av december ska Telias köp av Bonnier Broadcasting, med C More och TV4, slutföras.

Det är planen sedan EU-kommissionen gett grönt ljus för det omstridda köpet.

Telegram från TT / Omni
12 nov. 2019, 09.30

EU-kommissionens klartecken för affären är villkorat av en rad krav på Telia. Kravlistan har tagits fram under en fördjupad granskning av affären, som har pågått sedan i maj.

– Det här är en fantastisk affär för oss. Vi slår ihop det bästa innehållet med det bästa nätet, säger Telias tillförordnade vd Christian Luiga till TT.

"Så fort som möjligt"

För Telia innebär affären att teleoperatörens befintliga tv-verksamhet kan slås ihop med tv-bolagen TV4, C More och finländska MTV. Detta öppnar upp för ett helt nytt innehåll, som kan packas om och spridas i Telias distributionskanaler.

Luiga vill inte spika något exakt datum för när det nya tv-utbudet kommer att märkas av Telias kunder.

– Det tråkiga svaret är så fort som möjligt, säger han.

– Vi har inte kunnat prata med varandra på grund av EU-kommissionens arbete. Men jag vet att det har varit väldigt mycket kreativt arbete inom ramen för TV4, C More och MTV. Vi har suttit och haft kreativa diskussioner hos oss. Nu, om ett par veckor, får vi faktiskt sitta ner tillsammans och jobba igenom detta ihop.

Samordningsvinsterna, som att teknikplattformar kan slås samman, beräknas till 600 miljoner kronor per år från 2022.

– Jag ser fram emot att ta alla de tillgångar i varumärken, i innehåll, i plattformar och skapa en helt ny upplevelse för våra kunder, säger Luiga.

"Vi är besvikna"

Han beskriver EU:s villkor för affären som rimliga för att bevara konkurrensen.

– Samtidigt ligger villkoren inom ramen för att vi ska tycka att det här är en bra affär för oss. Vi ska betala pengar för det här bolaget också.

Konkurrenten Telenor är kritisk mot att inte EU-kraven blev hårdare på Telia när det gäller att erbjuda möjlighet för konkurrenter att distribuera tv-innehåll från TV4, C More och MTV via internet, som på branschspråk kallas over-the-top (OTT).

– Det är framförallt den punkten vi ser som problematisk, säger Telenor Sveriges tv-chef Leif Björklund.

– Vi är besvikna, helt klart, tillägger han.

Enligt EU:s kravlista räcker det med om Telia erbjuder denna möjlighet till en annan marknadsaktör i Finland och Sverige.

– Det kan innebära ett scenario i framtiden där merparten av kunderna kommer att behöva ha Telias bredband eller mobiltelefonabonnemang för att komma åt TV4 i sin mobil, säger Björklund.

Han varnar för att detta kan sluta i en kapprustning där operatörer skaffar exklusivt innehåll, och där det skapas inlåsningar och prishöjningar för konsumenter.

Telia-aktien stiger

Telia-aktien var redan före beskedet från EU draglok på Stockholmsbörsen. I eftermiddagshandeln har aktien stigit 1,1 procent.

Telias bud på Bonnier Broadcasting, värderat till drygt nio miljarder kronor, kom i juli 2018. När EU-kommissionen i maj inledde en fördjupad granskning av affären uttryckte kommissionen oro för att konsumenter i Finland och Sverige till följd av transaktionen skulle drabbas av minskade valmöjligheter och högre priser för tv-sändningar.

Affären har även fått kritik från politiskt håll, både från ledande socialdemokrater och moderater. Kritikerna pekar bland annat på att affären ger staten, med en 38-procentig ägarandel i Telia, ett alldeles för stort inflytande över den svenska tv-marknaden.

– Nu blir det upp till bolaget att bevisa, nu när konkurrensprövningen är klar och affären är godkänd av EU:s konkurrensmyndighet, att man kan göra det här både till en bra affär för aktieägarna och att man kan vara en ansvarsfull publicist. Det har ju funnits en hel del kritik kring detta att det blir en stor medieägare, säger näringsminister Ibrahim Baylan (S) till TT.

– Men det är viktigt att framhålla att detta inte är ett statligt verk utan ett bolag där staten är största minoritetsägare, tillägger han.

Fakta: EU:s kravlista på Telia gäller i tio år

För att bemöta kommissionens betänkligheter beträffande konkurrensen erbjöd Telia följande åtaganden i Finland och Sverige under en tioårsperiod:

Att utfärda licenser på rättvisa, rimliga och icke-diskriminerande villkor, till den sammanslagna enhetens gratiskanaler, grundläggande betal-tv-kanaler och betal-tv-kanaler med premiumsportutbud till konkurrerande tv-distributörer i Finland och Sverige. Detta skulle omfatta kompletterande rättigheter genom vilka tv-distributörer exempelvis kan erbjuda sina kunder möjligheten att strömma det sammanslagna företagets kanaler i sitt tv-abonnemang via internet.

Att utfärda licenser för hårddiskspelare/NPVR-rättigheter i samband med den sammanslagna enhetens gratiskanaler och grundläggande betal-tv-kanaler på rättvisa, rimliga och icke-diskriminerande villkor till konkurrerande tv-distributörer i Finland.

Att på rättvisa, rimliga och icke-diskriminerande villkor licensiera distribution av tv-tjänster via ett öppet internet som hänför sig till betal-TV-kanaler med premiumsportinnehåll (eller abonnemang på beställvideo med premiumsportinnehåll) till TV-distributörer i Finland och Sverige.

Att licensiera fristående rättigheter till det sammanslagna företagets gratiskanaler, grundläggande betal-tv-kanaler och betal-tv-kanaler med premiumsportinnehåll till en annan marknadsaktör i Finland och Sverige för att säkerställa konkurrensen i tv-distribution via internet.

Att inte begränsa tillgången till den sammanslagna enhetens egna strömningstjänster och internetapplikationer, dvs. tjänster för beställvideo (AVOD) och tjänster för prenumeration på beställvideo (SVOD) för slutanvändare.

Att inte diskriminera konkurrerande teleföretag och tv-distributörer i försäljningen av annonsutrymme på den sammanslagna enhetens TV-kanaler.

Att upprätthålla informationshindren mellan den sammanslagna enhetens grossist- och detaljistföretag när det gäller skydd av konfidentiell information om konkurrerande tv-programföretag, tv-distributörer och telekomleverantörer.

Källa: EU-kommissionen