Foto: Janerik Henriksson/TT

Tioårig grundskola utreds innan den införs

Telegram från TT / Omni
09 mars 2020, 21.33

Regeringen vill införa en tioårig grundskola. En särskild utredare får i uppdrag att utreda hur det ska gå till.

Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna vill att förskoleklassen ska bli en del av grundskolan.

"Om grundskolan förlängs ett år kan alla elever få mer undervisning enligt de olika ämnenas kursplaner. Det kan bidra till att höja kunskapsresultaten och möjliggöra en större kontinuitet när samma lärare kan följa eleven under en längre tid", säger utbildningsminister Anna Ekström i ett pressmeddelande.

Men innan skolreformen kan genomföras behöver förändringen utredas och nu tillsätter regeringen en särskild utredare. Utredaren ska bland annat föreslå en tidsplan för införandet av en tioårig grundskola.

Enligt pressmeddelandet ska utgångspunkten vara att förändringen ska verkställas så snart som möjligt, men samtidigt ta hänsyn till att det bland annat finns ett behov av fortbildning och kompetensutveckling för förskollärare och lärare.

Uppdraget bygger på januariöverenskommelsen mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.