Foto: Fredrik Persson / TT

Tobé kan få leda utskott

Moderate Tomas Tobé är helt ny i EU-parlamentet – men kan genast bli chef för ett utskott, efter att ha nominerats av sin partigrupp.

Telegram från TT / Omni
03 juli 2019, 09.50

Utskottsarbetet är kärnan i EU-parlamentets arbete där ledamöterna detaljbehandlar de lagförslag som förs fram av EU-kommissionen. Tomas Tobé förs nu fram av konservativt kristdemokratiska EPP som ny ordförande i bistånds- och utvecklingsutskottet, Deve.

"Jag känner mig både ödmjuk och förväntansfull inför att gå in i det här uppdraget med full kraft. EU:s utvecklings- och biståndspolitik är en nyckel till att stödja demokrati, rättsstat och god ekonomisk utveckling i utsatta regioner", säger Tobé i ett uttalande.

Samtidigt kommer Tobé att även sitta i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter, som bland annat behandlar asyl- och migrationsfrågor, tillsammans med bland andra Alice Bah Kuhnke (MP).

Även när det gäller miljö- och klimatfrågor tycks det finnas en god chans för svenskt inflytande.

Åtminstone tar såväl Pär Holmgren (MP) som Fredrick Federley (C), Jytte Guteland (S), Malin Björk (V) och Jessica Polfjärd (M) plats i miljö- och hälsoutskottet (Envi).

Också jämställdhetsutskottet (Femm) har en rejäl svensk uppställning med fyra ledamöter: Bah Kuhnke, Heléne Fritzon (S), Jessica Stegrud (SD) och Arba Kokalari (M).

Fakta: Svenskarnas utskott

Här är de ordinarie utskottsplatser som svenska ledamöter har nominerats till:

* Bistånds- och utvecklingsutskottet (Deve): Tomas Tobé (M).

* Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter (Libe): Tobé, Evin Incir (S) och Alice Bah Kuhnke (MP).

* Jämställdhetsutskottet: Bah Kuhnke, Heléne Fritzon (S), Jessica Stegrud (SD) och Arba Kokalari (M).

* Inremarknadsutskottet (Imco): Kokalari.

* Industriutskottet (Itre): Stegrud och Sara Skyttedal (KD).

* Hälso- och miljöutskottet (Envi): Pär Holmgren (MP), Fredrick Federley (C), Jytte Guteland (S), Malin Björk (V) och Jessica Polfjärd (M).

* Handelsutskottet (Inta): Jörgen Warborn (M) och Karin Karlsbro (L).

* Arbetsmarknadsutskottet (Empl): Abir Al-Sahlani (C).

* Utrikesutskottet (Afet): David Lega (KD) och Charlie Weimers (SD)

* Transportutskottet (Tran): Johan Danielsson (S) och Peter Lundgren (SD).

* Regionalutskottet (Regi): Erik Bergkvist (S).