Trump avfärdar riksrätt som "påhitt"

Anklagelsepunkterna mot USA:s president Donald Trump har presenterats i senaten under torsdagen. Därmed är den historiska riksrättsrättegången formellt i gång.

Huvudpersonen själv tror att hela processen blir snabbt avklarad.

Telegram från TT / Omni
16 jan. 2020, 08.20

– Jag tror att det kommer att gå väldigt fort. Det är totalt partifärgat. Det är ett påhitt. Det är ett påhitt och alla vet att det är ett fullständigt påhitt, slog Trump fast när han mötte medier i Ovala rummet på torsdagen.

Några timmar tidigare hade Adam Schiff, demokrat och ordförande i representanthusets underrättelseutskott, läst upp de två anklagelsepunkter som utgör grunden för riksrättsprocessen mot Trump, inför senatens ledamöter.

– Genom sitt uppträdande och i strid med den författningsenliga ed han avgivit. . .  har Donald Trump missbrukat presidentmakten, inledde Schiff sitt anförande som också markerade att fallet övergått till nästa kammare, senaten.

"Sorgligt och tragiskt"

Adam Schiff leder också den grupp från representanthuset om sju ledamöter som företräder Demokraterna och som ska agera "åklagare" under riksrättsprocessen i senaten.

Resolutionen om att skicka rättsärendet mot Trump till senaten röstades igenom med siffrorna 228 mot 193 i representanthuset, en spegling av Demokraternas överläge i den kammaren. Därefter, sent på onsdagskvällen svensk tid, undertecknades de formella anklagelserna av representanthusets talman, demokraten Nancy Pelosi.

– Det är så sorgligt, så tragiskt för vårt land att presidenten fört oss ända hit genom att undergräva vår nationella säkerhet, bryta mot sin tjänsteed och äventyra vår valsäkerhet, sade Pelosi vid undertecknandet.

– Denna president kommer att ställas till svars (för sina handlingar).

De två anklagelsepunkterna mot presidenten gäller maktmissbruk och försök att hindra kongressens arbete.

Oklart om vittnen

Några timmar efter att Schiff läst upp anklagelsepunkterna svors chefsdomaren i högsta domstolen, John Roberts, in som officiell ordförande för riksrättsprocessen. Därpå svors senatorer in för att tjäna som jurymedlemmar.

Själva rättegången kommer att inledas på tisdag.

Det är ännu inte bestämt om vittnen kommer att kallas till senatsrättegången.

För att fälla och avsätta en president krävs två tredjedelars majoritet i senaten. Trumps republikaner har majoritet i kammaren varför han med största sannolikhet kommer att frikännas.

Ingen president har blivit avsatt på det här sättet, men demokraterna Bill Clinton (1998) och Andrew Johnson (1868) blev formellt anklagade av representanthuset innan de friades av senaten.

Bakgrund: Riksrättsprocessen mot president Trump

Det demokratledda representanthusets utredning kom till sedan en visselblåsare larmat om ett samtal den 25 juli 2019, i vilket USA:s president Donald Trump ber Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj om "en tjänst". Före samtalet hade Vita huset fryst ett militärt hjälppaket till Ukraina.

Tjänsten handlade om att utreda uppgifter kring den tidigare vicepresidenten Joe Biden, som leder i mätningarna över vem demokratiska väljare vill se som Trumps motståndare i nästa års presidentval, och hans son Hunter Bidens arbete i Ukraina efter revolutionen där 2014.

Under tiden som vicepresident hade Joe Biden nära kontakt med Ukraina och krävde i ett läge att en riksåklagare skulle avgå för att han inte lyckats bättre i arbetet mot korruption. Riksåklagaren översåg även anklagelser mot delar av ledningen i ett ukrainskt gasbolag som Hunter Biden nyligen hade inträtt i styrelsen för.

Donald Trump och hans personliga advokat Rudy Giuliani har anklagat Joe Biden för att ha krävt att riksåklagaren skulle sluta, i syfte att skydda sonen. Joe Biden var dock långt ifrån ensam om att kräva riksåklagarens avgång – även EU, Internationella valutafonden (IMF) och ukrainska aktivister anklagade honom för att bland annat ha dolt korruption och ansåg att han borde lämna jobbet, enligt nyhetsbyrån AFP. Det har inte kunnat beläggas rättsligt att Joe eller Hunter Biden agerat brottsligt i Ukraina.

Att be om en sådan tjänst som president Trump gjorde i samtalet anser vissa är maktmissbruk och ett brott mot bland annat USA:s stränga valfinansieringslagar. Representanthuset har under hösten undersökt om det utgör skäl för att ställa presidenten inför riksrätt och formulerat två anklagelsepunkter.