Trumps advokat: "Gjorde ingenting fel"

Efter tre dagar av anklagelser från Demokraterna lade Donald Trumps advokater på lördagen fram försvarssidans argument.

– Det kommer stå klart för er att presidenten absolut inte gjorde någonting fel, sade Pat Cipollone, som leder försvarssidan, till de senatorer som ska avgöra Trumps öde.

Telegram från TT / Omni
25 jan. 2020, 13.12

Demokraternas "åklagare" fick tre dagar på sig att ge sin bild av hur Trump missbrukat presidentämbetets maktbefogenheter. När riksrättsprocessen mot USA:s president på lördagen gick in på sin fjärde dag var det försvarets tur att ta över talarstolen.

Pat Cipollone hävdade att Demokraterna misslyckats med att slå fast Trumps skuld.

– Vi anser inte att de kommit i närheten av att nå upp till bevisbördan som krävs för vad de begär att ni ska göra. Tvärt om tror vi att när ni får höra fakta så kommer det stå klart för er att presidenten absolut inte gjorde någonting fel, sade han till de samlade senatorerna.

"Upphäva valresultatet"

Försvarsadvokaten målade också upp riksrättsprocessen som ett försök från Demokraterna att "upphäva resultatet i det senaste valet" och förhindra Trump att kandidera för omval den 3 november.

– De ber er att på eget initiativ riva alla valsedlar i det här landet. Att ta det här beslutet från det amerikanska folket, sade Cipollone.

– De är här för att begå den mest massiva påverkansoperationen mot ett val i USA:s historia och vi kan inte tillåta att det sker.

Partipolitisk skiljelinje

Efter att försvaret presenterat sina argument följde reaktioner partipolitiska skiljelinjer.

– På bara två timmar tycker jag att Vita husets ombud och deras team totalt smulade sönder anklagelserna som lagts fram av representanthusets åklagare, kommenterade den republikanske senatorn Joni Ernst.

Demokraternas Adam Schiff, en av dessa åklagare, menade i stället att försvaret försökte blanda bort korten.

– Efter att ha lyssnat på inledningsanförandet från presidentens advokater så har jag tre observationer. De bestrider inte omständigheterna kring Trumps komplott. De försöker avleda, distrahera från och förvränga sanningen. Och de fortsätter att mörklägga genom att blockera tillgången till dokument och vittnen.

Bättre tv-tid

Donald Trumps advokater har 24 timmar, fördelade över tre dagar, på sig att lägga fram sitt försvar. Advokaterna använde dock att bara två av dessa timmar under lördagen. Presentationen kommer att återupptas på måndagen, då fler amerikaner förväntas bänka sig framför tv:n för att följa riksrättsprocessen.

Försvaret förväntas rikta in sig på den dåvarande demokratiske vicepresidenten Joe Bidens krav om att Ukrainas tidigare riksåklagare Viktor Sjokin skulle avsättas för misstänkt korruption. Trump har, hittills utan att lägga fram bevis, hävdat att Biden agerat för att förekomma en utredning av det energibolag där hans son Hunter Biden satt i styrelsen.

Fakta: Riksrättsprocessen mot Trump

USA:s kongress kan avsätta landets president om denne döms för "förräderi, bestickning eller andra allvarliga brott och förseelser", i enlighet med första artikeln i landets grundlag.

En sådan process inleds med att formella anklagelser läggs fram av representanthuset. För att kunna göra det krävs enkel majoritet i kammaren, som har 435 ledamöter.

En utredning mot Donald Trump som inleddes i september ledde till två sådana anklagelsepunkter, vilka det av Demokraterna dominerade representanthuset röstade igenom i december.

För att döma och avsätta presidenten krävs sedan att två tredjedelar av senatens 100 ledamöter röstar för. Men ett sådant utslag har bedömts som osannolikt eftersom Republikanerna har majoritet i senaten.

Källa: TT