Foto: Fredrik Sandberg/TT

Tummen ner för bostadsförslagen

Bostadsmarknaden behöver reformeras, konstaterar Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Enligt överenskommelsen införs nu fri hyressättning vid nybyggnation, och uppskovsräntan på vinst vid försäljning tas bort.

Telegram från TT / Omni
11 jan. 2019, 17.59

Hyran för nybyggda bostäder ska sättas efter en inledande period enligt en tariff grundad på jämförbara nybyggda bostäder eller genom gängse förhandling, står det i överenskommelsen.

– Det är lite luddigt vad det faktiskt betyder, jag förstår inte riktigt på vilket sätt det skiljer sig nämnvärt från nuvarande system, säger Fredrik Kopsch, lektor i fastighetsvetenskap vid Lunds universitet.

– Om det ska jämföras med andra jämförbara lägenheter så är det ju bruksvärdessystemet, och om det ska ske genom gängse förhandlig är det hyresförhandlingslagen.

Berör liten andel

Oavsett tror inte Kopsch att reformen kommer att lösa nuvarande problem på svensk bostadsmarknad. Fri hyressättning är en nödvändighet – men nyproduktion utgör enbart en marginell andel av det totala hyresbeståndet.

– På väldigt lång sikt, kanske om hundra år då nästan alla bostäder byggts efter den här nya lagstiftningen, då kanske det har löst sig, säger han.

– Men på kort sikt kommer det här inte innebära några förändringar av köerna eller den svarta handeln.

Martin Hofverberg, chefsekonom på Hyresgästföreningen, är av en annan uppfattning och tycker inte att det finns några tveksamheter vad gäller partiernas överenskommelse – förslaget innebär en reglering av nyproduktionshyrorna och ett brott mot den svenska modellen på bostadsmarknaden.

– I dag har förhandlingssystemet ett starkt konsumentskydd, men nu vill man ersätta det med ett system där fastighetsägarna får en stor en frihet att sätta sina egna hyror, det vill säga marknadshyror.

Till skillnad från Kopsch ser Hofverberg med förskräckelse på de långsiktiga konsekvenserna. Nyproduktionshyrorna är redan alldeles för höga, hävdar han.

– Och i takt med att lägenheterna som omsluts av det här nya regelverket blir allt fler så kommer det att bli det nya jämförelsematerialet. Det här är ett första steg att avskaffa hela förhandlingssystemet.

Villaägarna önskade på mer

S, C, L och MP har också kommit överens om att slopa uppskovsräntan på vinster vid försäljning.

Uppskovsräntan är den skatt om cirka 0,5 procent per år som bostadsförsäljare som fått uppskov på sin reavinstskatt betalar.

Enligt Håkan Larsson, chefsekonom vid intresseorganisationen Villaägarna, är förslaget långt ifrån tillräckligt.

– Den skatten är bara en liten del av de totala flyttskatterna. Att ta bort uppskovsräntan är ett steg i rätt riktning – men reavinstskatten på 22 procent sänker de ju inte, säger han.

Fakta: Kapitalvinst

När du säljer din bostad måste du ta upp försäljningen i din inkomstdeklaration.

Om du gjort en kapitalvinst måste du betala vinstskatt på den. Om du har sålt en bostad för privat bruk behöver du dock inte betala full skatt, utan skattar för 22/30 av vinsten. Skatten du betalar på den återstående delen är 30 procent. Därför sägs vinstskatten för privatbostäder vara cirka 22 procent.

Om du sålde din bostad med förlust är hälften av förlusten avdragsgill och kan dras av från de vinster och inkomster du tar upp som kapitalinkomster i din deklaration.

Om du sålt din gamla bostad med vinst och köpt en ny som du flyttat in i kan du få uppskov på reavinstskatten. Det betyder att du kan skjuta upp att betala hela eller delar av vinsten. I stället för att skatta för 22 procent av vinsten betalar du 0,5 procent i årlig skatt.

Källa: Svenskfast.se

Fakta: Så fungerar hyressättningen

Vid uthyrning av bostäder bestäms hyran för enskilda lägenheter genom det så kallade bruksvärdessystemet. Hyressättningen baseras på ett antal faktorer, däribland fastighetens och lägenhetens standard, utrustning i lägenheter och gemensamma utrymmen och läge. Baserat på dessa faktorer ska likvärdiga lägenheter ha lika hyra.

Hyressättningen sker normalt via ombud där hyresvärden ofta företräds av Fastighetsägarna och hyresgästerna av Hyresgästföreningen. Hyressättning kan också ske genom en direktförhandling mellan hyresgäst och hyresvärd.

Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen förhandlar årligen hur mycket den allmänna hyresnivån ska justeras från ett år till ett annat. Förhandlingen om den årliga justeringen av hyresnivån är inte reglerad i lag.

För lokaler gäller fri hyressättning och det är upp till parterna att enas om hyran, villkor och avtalslängd.

Källa: Fastighetsägarna