Foto: Fredrik Persson/TT

"Vår tids hjältar" skyddas i EU

Fler personer i fler länder ska skyddas när EU slår fast nya normer för den som larmar om allehanda oegentligheter på jobbet.

"Visselblåsarna är vår tids hjältar", anser EU-parlamentsledamoten Max Andersson.

Telegram från TT / Omni
16 april 2019, 16.18

"De står upp för demokratin och avslöjar orättvisor. De ska inte behöva riskera repressalier från sin arbetsgivare utan ha lagens skydd", säger Andersson – invald för MP, men numer medlem i Partiet Vändpunkt – efter tisdagens ja i EU-parlamentet.

Hittills har bara tio EU-länder, däribland Sverige, haft ett brett skydd för "visselblåsare". Nu åläggs även de övriga att göra mer för att undvika att den som larmar inte sägs upp, degraderas eller trakasseras på sin arbetsplats.

Den som upptäcker fel manas att i första hand ta upp frågan på arbetsplatsen eller med myndigheterna. Samtidigt ges ändå möjlighet att också vända sig till media, utan att riskera straff.

"Framför allt förbättras situationen i många EU-länder som idag har inget eller väldigt begränsat skydd. Det är mycket glädjande att situationen för EU:s 500 miljoner invånare nu förbättras", konstaterar svenska ledamoten Bodil Valero (MP) i ett uttalande.

Reglerna ska nu även klubbas formellt av EU:s ministerråd, varpå medlemsländerna har två år på sig att anpassa sina lagar till de nya villkoren.

Fakta: Visselblåsardirektivet

Förslaget om nya regler för visselblåsare – formellt "direktivet om skydd för personer som rapporterar om brott mot EU-lag" – lades fram av EU-kommissionen i april i fjol.

Direktivet slår fast hur rapportering om oegentligheter ska kunna göras på ett säkert och konfidentiellt sätt och förbjuder uttryckligen hämndaktioner mot visselblåsare och inför garantier för att de inte sägs upp eller utsätts för repressalier.

Reglerna innebär bland annat att den som larmar ges möjlighet att föra information till exempelvis media, om inte arbetsplatsen agerat på ett första påpekande eller om det finns "en överhängande fara för allmänintresset".

Direktivet godkändes formellt av EU-parlamentet på tisdagen med 591 röster mot 29.

Källa: EU-parlamentet.