Foto: Kenny Bengtsson/SvD/TT

Varning: Risk att kriminella får coronapengar

Den organiserade brottsligheten har förändrats under pandemin.

Coronaspecifika stödpengar riskerar nu att hamna i fel händer.

– Vi ser en stor risk att det sker utbetalning av pengar till kriminella som inte har rätt till dem, säger Linda H Staaf på Noa.

Telegram från TT / Omni
03 juli 2020, 20.01

Stängda gränser, strikta reserestriktioner och social distansering. I takt med att samhället ställt om i pandemitider har även de kriminella nätverken gjort det.

Det fastslår polisen och en rad myndigheter i en rapport, där man bedömt hur aktörer inom den organiserade brottsligheten kan komma att agera till följd av covid-19-pandemins konsekvenser. Analysen gäller de kommande tolv månaderna.

"Fingrar i syltburken"

Den ekonomiska brottsligheten väntas öka framöver, enligt rapporten. Det handlar framför allt om risken för att stödpaket, som betalas ut av olika myndigheter under pandemin, hamnar i fel händer.

Linda H Staaf, chef för underrättelseenheten vid polisens Nationella operativa avdelning (Noa), målar upp bilden:

– Där det finns möjlighet att tjäna pengar finns alltid den organiserade brottsligheten, säger Linda H Staaf som även är ordförande för den myndighetsgemensamma styrgruppen bakom rapporten.

Att stödpaketen administreras av flera olika myndigheter och att ansökningarna och utbetalningarna ofta sker i snabb takt skapar utmaningar för brottsbekämpningen, konstaterar man.

Anders Bäck, enhetschef på Skatteverket, säger att myndigheten redan nu ser indikationer på att kriminella försöker utnyttja systemet. Det finns dock ingen direkt statistik på hur omfattande problemet är, enligt Anders Bäck.

– Men vi vet att de kriminella gärna vill få ner fingrarna i även denna syltburk. Det vi försöker göra är att se till att bara öppna locket för de som har rätt till stödet – inte de kriminella. Omfattningen är svår att uttala sig om, säger han till TT.

Ska kartläggas

I rapporten föreslås en rad åtgärder för att komma till bukt med problemet, där ökat informationsutbyte mellan myndigheterna anses vara A och O. Linda H Staaf på Noa utvecklar:

– Här ser vi att staten behöver göra betydligt mer i ett skede som innebär att man aldrig ens betalar ut de här pengarna – att vi reagerar snabbare.

TT: Har inte informationsutbyte mellan myndigheter om misstänkt kriminella gjorts tidigare?

– Jo absolut, visst har man gjort det. Det finns en etablerad myndighetsgemensam samverkan mot organiserad brottslighet sedan över tio år tillbaka. Men vi ser att det kan göras mer, vi ser att fler myndigheter betalar ut olika typer av stödåtgärder.

Polisen och myndigheterna planerar även att göra en kartläggning framöver, i syfte att ta reda på hur stor andel av de stöd som nu betalas ut till arbetsgivare som kan kopplas till organiserad brottslighet.

Fakta: Myndighetsgemensam satsning