Foto: Lars Pehrson/SvD/TT

Vd-kvinnorna på stark frammarsch

De kvinnliga börsdirektörerna har blivit rejält många fler, enligt stiftelsen Allbrights studie.

Men även om Anders har tappat topplatsen har kanske inte så mycket hänt ändå – vanligaste vd-namnet är nu Per.

Telegram från TT / Omni
15 okt. 2018, 06.00

Börsbolagens styrelser har de senaste åren blivit betydligt mer jämställda, 34 procent av personerna i styrelserummen är numera kvinnor.

– De senaste årens debatt har påverkat, säger Allbrights vd Amanda Lundeteg.

Snöboll i rullning

Då har det gått trögare på de operativa posterna.

Men nu verkar något hända, enligt rapporten "En spricka i glastaket". De kvinnliga verkställande börsdirektörerna har blivit 65 procent fler på ett år. 15 nya vd-kvinnor på ett år, men några har slutat så nettoökningen går i antal från 17 till 28 och de är de nya börsbolagen som i högre utsträckning går i bräschen.

Även i de bredare ledningsgrupperna – cheferna under vd – har kvinnorna blivit två procentenheter fler och utgör nu 23 av alla ledningspersoner. Ingen jätteökning, men de senaste åren har andelen legat i det närmaste stilla.

– Nu ser vi en snöbollseffekt. Det kommer förmodligen bli en acceleration kommande åren, säger Amanda Lundeteg.

Kvinna lyfter kvinna

Resonemanget bygger på att fler kvinnor i styrelserummen ger fler kvinnliga direktörer och linjechefer som i sin tur ökar basen för val till styrelserna. Studien visar att en kvinnlig vd har i genomsnitt en helt igenom jämställd ledningsgrupp under sig.

När en man sitter på toppen är andelen chefskvinnor i skiftet under bara 21 procent.

Jämställdheten går fortast bland typiska ekonomkarriärer där kvinnor är vanligare, som fastighetsbolagen och finansbranschen. Även hälsovårdsbolagen och konsumentvaruföretaget utmärker sig. Men i de klassiska industrijättarna är det trögare och i åtta av totalt tio börsbolag domineras ledningarna fortfarande av män, enligt Lundeteg som ryter till mot alla de bolag som kör helmanligt.

– En fjärdedel av alla börsbolagen saknar helt kvinnor i ledningsgrupperna, säger hon.

Och att Anders har fått maka sig för en Per som det vanligaste börsvd-namnet indikerar att inte särskilt mycket hänt. För fortfarande är nio av tio verkställande direktörer män.

Fakta: Lyfta jämställdheten

Andel kvinnor på ledande operativa poster, vd och ledningsgrupper, 23 procent. 2017 Var motsvarande siffra 21 procent.

Av 329 börsbolag har 28 en kvinnlig vd, det vill säga en andel på knappt nio procent. I fjol var den siffran 17 i antal.

Stiftelsen Allbright har som syfte att lyfta jämställdhetsfrågor i näringslivet.

Källa: Allbright