Foto: Anni Reenpaa/ TT

Vind i seglen för digitala boktjänster

Telegram från TT / Omni
13 sept. 2019, 07.52

Den digitala bokförsäljningen har vind i seglen. De digitala abonnemangstjänsterna ökade med 25,3 procent i kronor räknat under det första halvåret 2019 jämfört med samma tidsperiod föregående år.

Däremot minskade den fysiska bokhandeln med 5,1 procent och dagligvaruhandeln med 9,1 procent, enligt en ny rapport från Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen.

Därmed minskade den totala bokförsäljningen med 0,4 procent i kronor.

Räknat i antal exemplar ökade den totala bokförsäljningen med 5,1 procent. Läsning och lyssnande i digitala abonnemangstjänster står för hela denna ökning.

"Det är tydligt att branschen genomgår en genomgripande digitalisering. Det positiva i den senaste statistiken är att fler antal böcker konsumeras när digitala abonnemangstjänster växer. Det oroväckande är att de totala intäkterna trots det minskar", säger rapportförfattaren Erik Wikberg, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm, i ett pressmeddelande.