Foto: Michael Owen Baker/AP/TT

Volvo Cars på väg till börsen – igen

Volvo Cars kan återigen bli en folkaktie. Kinesiske ägaren Geely överväger att slå ihop Volvo med Geelys egna varumärken och sätta det nya bolaget på börserna i Hongkong och Stockholm.

Ambitionen är att ha planen färdig före årsskiftet, uppger Volvo.

Telegram från TT / Omni
10 febr. 2020, 12.30

Bilvolvo, till skillnad från lastbilsvolvo, försvann från börsen när amerikanska Ford köpte bolaget 1999. Elva år senare tog Geely över, då Ford hade stora egna finansiella problem. Efter ytterligare drygt tio år kan nu Volvo Cars återigen bli en aktie för svenskarna. Kanske en nygammal aktie för de breda folklagren?

– Ja, det finns potential till det, det går ju väldigt bra för bolaget, säger Hampus Engellau, fordonsanalytiker på Handelsbanken.

En arbetsgrupp under ledning av Volvo Cars vd Håkan Samuelsson ska ta fram förutsättningarna för en sammanslagning av Geely och Volvo Cars. Underlaget ska sedan presenteras för de båda bolagens styrelser.

– Ambitionen är att ha det klart innan årets slut, säger Stefan Elfström på Volvo Cars pressavdelning.

"Bevara bolagets identitet"

En eventuell börsnotering lär därmed inte hinnas med i år. Någon exakt tidsplan finns inte än. Planen är att först notera bolaget på Hongkongbörsen och senare även i Stockholm.

Det är inte första gången det spekuleras i att Volvo ska börsnoteras. Både 2016 och 2018 förekom uppgifter om att en notering var nära, utan att något konkret hände.

Syftet den här gången är att hitta samordningsfördelar bolagen emellan, både vad gäller teknologi och finansiellt, enligt Stefan Elfström.

– Men man ska bevara bolagens identitet, säger han.

Minister kontaktar ledningen

Det är något som även näringsminister Ibrahim Baylan (S) tar fasta på:

"Volvo är ett varumärke som blivit synonymt med Sverige och har cirka 24 000 anställda i Sverige. För oss är det viktigt att både varumärke och verksamhet fortsätter vara synonymt med Sverige. Jag kommer att prata med Volvo Cars ledning i närtid för att informera mig i denna fråga och för att försäkra mig om att det förtroendefulla samarbete som funnits med Volvo fortsätter", skriver han i en kommentar.

Hampus Engellau drar en parallell till tyska fordonsjätten Volkswagen – en koncernstruktur där ägarbolaget kontrollerar flera självständiga varumärken.

I fjol sålde Geely och Volvo Cars tillsammans drygt två miljoner bilar, varav Volvo Cars stod för strax över 700 000 sålda fordon. De varumärken som skulle ingå i företagsgruppen är Volvo, Geely, Lynk & Co och Polestar.

Svalt intresse

Peter Malmqvist, chefsanalytiker på Aktiespararna, tror att intresset för Volvo-aktier är svalt bland svenska privatsparare.

– Entusiasmen hos placerare att köpa sig in hos bilföretag är nog ganska låg, säger han.

Som förklaring nämner Malmqvist bland annat den stora omställning bilindustrin står inför, från fossila bränslen till laddbara el- och hybridbilar.

– Bilsektorn har under de senaste åren varit under ganska tydlig press av olika skäl. Det har gjort att traditionella bilföretag blir lågt värderade på börserna medan en förlustmaskin som Tesla värderas högt på framtidsförhoppningar, säger Malmqvist.

– Där har politiker och beslutsfattare gjort en omsvängning mot elbilar som har tagit bilindustrin på sängen, fortsätter han.

Däremot tror Malmqvist att det är bra för Volvo och Geely att finnas på börsen.

– Jag kan tycka det. De säljer trots allt en konsumentprodukt och att vara börsnoterat blir mer transparent och tydligare. Jag tror det skulle gynna dem, säger han.

Fakta: Det här är Geely

Volvo Cars ägs till 100 procent av Zhejiang Geely Holding, en koncern som bildades 1986 och som gav sig in i bilindustrin 1997.

Zhejiang Geely Holding ägs till 90 procent av kinesen Li Shufu.

I koncernen med totalt över 120 000 anställda ingår förutom Volvo Cars bland andra Geely Auto, Lynk, Polestar och Lotus.

Zhejiang Geely Holding är också största aktieägare i lastbilskoncernen Volvo AB och tyska Daimler.

Källa: Geely