Massivt M stöd för skärpt migrationspolitik

Moderatstämman gav ett massivt stöd för en skärpt migrationspolitik.

Partiet vill på sikt avskaffa rätten att söka asyl inne i EU och i stället införa ett kvotflyktingssystem.

Äntligen slutar vi upp med hyckleriet i Sveriges migrationspolitik, sade riksdagsledamoten Hanif Bali i debatten inför stämmans beslut.

Ett av förslagen som beslutades är att Moderaterna ska arbeta för att EU på sikt avskaffar rätten att söka asyl inne i EU. I stället ska asylprövningen ske utanför unionens gränser. De som anses ha skyddsskäl ska därefter hämtas till EU-länderna, som ska ha fastlagda nationella flyktingkvoter.

Stämmoombuden såg flera fördelar med ett sådant system. Framförallt att människor inte behöver dö på Medelhavet i handen på samvetslösa flyktingsmugglare.

Några pekade på att ett kvotflyktingsystem blir mer jämställt, eftersom det i dag är mest män som tar sig till EU.

– Då blir det de mest skyddsvärda som får skydd. Kvinnor och barn, sade Johanna Sjö från Stockholm.

Mycket få invändningar hördes mot förslagen som innebär en kraftig skärpning jämfört med vad partiet gick till val på 2014. Omsvängningen började dock strax efter att förre Moderatledaren och statsminister Fredrik Reinfeldt avgick hösten 2014.

Jimmy Baker, från Stockholms län, påminde om att man tidigare i partiet inte fick tala om hur stora "volymer" av asylsökande som Sverige klarar.

– Minns ni att det inte var så många år sedan ett välkänt statsråd togs i örat av statsministern för att ha talat om volymer, sade han.

Inför valet 2014 uppmanade den dåvarande statsministern Fredrik Reinfeldt svenskarna att "öppna sina hjärtan" inför det växande antalet asylsökande.

– Svenska folket öppnade sina hjärtan och nu väntar det på att vi politiker ska öppna våra ögon, sade ombudet Hampus Magnusson från Västra Götaland.

Moderaterna vill också att den tillfälliga åtstramningen av asyllagen som kom efter flyktingkrisen 2015 ska permanentas. Den innebär bland annat att tillfälliga i stället för permanenta uppehållstillstånd ska vara regel.

Partiet vill också stifta en lag som gör det möjligt att i krislägen avvisa asylsökande direkt vid gränsen om de anlänt via ett annat EU-land.

Moderaternas nya migrationspolitik innebär också hårdare tag mot personer som fått avslag på sin asylansökan och ska utvisas. Fler som riskerar att gå under jorden i Sverige bör tas i förvar.

Partistyrelsen fick också stort stöd för förslaget på krav för att få bli svensk medborgare i form av ett språk- och ett samhällskunskapstest. Dessutom föreslås att medborgarskap ska kunna återkallas om det beviljats på felaktiga grunder eller om en person till exempel begått ett terrorbrott. I det sistnämnda fallet ska dock medborgarskapet bara kunna återkallas om personen även har medborgarskap i ett annat land.

TT